Utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskolan, grundskolan, gymnasieskola samt vuxenutbildningen.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Vilka de är ser du i kommunens förtroendemannaregister.