För mandatperioden 2014-10-15 till 2018-10-14 ser mandatfördelningen ut så här:

 Parti  Mandat
Folkpartiet  2
Framtid i Kalix 1
Centerpartiet 3
Kalixpartiet  1
Miljöpartiet 4
Moderaterna 7
Socialdemokraterna 19
Sverigedemokraterna 2
Vänsterpartiet  2
 Totalt 41

I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se vilka politiker som sitter i Kalix kommunfullmäktige.