Sök

Underhåll

Alla föräldrar ska efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor ihop med barnet eller inte.

Föräldrar som inte bor med barnet får bidra till försörjningen genom att betala ett underhållsbidrag. Om den förälder, som inte bor med barnet, inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än det utsedda beloppet av försäkringskassan kan försäkringskassan betala ut underhållsstöd till den andre föräldern som bor med barnet.

Underhållsskyldigheten gäller till fyllda 18 år. Om barnet efter fyllda 18 år går kvar i grundutbildning motsvarande gymnasieskolan, kvarstår underhållsskyldigheten till dess studierna är avslutade, dock längst till fyllda 21 år.

Om barnet ska umgås med en förälder boende på annan ort, ska den förälder barnet bor hos ta del av resekostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Försäkringskassans information om underhållsstöd