Skip to content
Sök

Gifta sig

Om ni ska gifta er kan ni boka en av Kalix kommuns vigselförrättare. De är utsedda av länsstyrelsen och viger er kostnadsfritt.

Hur gör man om man vill gifta sig borgerligt?

Kontakta ert lokala skattekontor och be att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Ni kan även hämta blanketten från Skatteverkets webbplats eller på telefon 0771-567 567. Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till Skatteverket. Därefter får ni automatiskt hemskickat blanketterna "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Observera att intygens giltighet endast är 4 månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Mer information om detta kan fås utav Skatteverkets folkbokföring.

Information på andra språk

På Skatteverkets hemsida kan du även läsa information om äktenskap och partnerskap på en mängd olika språk. Du byter språk genom att klicka på jordgloben högst upp på sidan.

Vad ska lämnas till Kalix kommun?

När ni fått "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" ska ni skicka eller lämna in dessa till Kanslienheten, Kalix kommun. Intygen användes sedan som underlag till förrättningsprotokoll och vigselbevis. 

Vittnen vid förrättningen

Vid vigseln ska två vittnen över 18 år vara närvarande. Ni kan själva välja vilka dessa vittnen ska vara samt ansvarar för att dessa vittnen närvarar vid förrättningen.

Om ni inte önskar egna vittnen kan personal vid kommunförvaltningen stå till tjänst som vittnen. Observera dock att detta tyvärr endast kan ske under kontorstid.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Boka vigsel

Om ni önskar en borgerlig vigsel är ni välkomna att kontakta Helena Landström, nämndsekreterare Kalix kommun på telefon 0923-650 05 alternativt via e-post helena.landstrom@kalix.se för ett samtal där datum, tidpunkt, plats samt formerna för vigseln bestäms.

Kalix kommuns vigselförrättare

Tills vidare

Helena Landström
Inga-Lis Samuelsson

Till och med 31 december 2026

Maria S Henriksson
Åsa Mohss
Jenni Yli
Susanne Andersson
Mikael Engren