Sök

Avtal om vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är överens gällande vårdnad, boende och umgänge kan upprätta ett juridiskt bindande avtal. Detta avtal är lika gällande som en dom i domstolen.

För att avtalet skall gälla krävs att det godkänns av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Föräldrar till barn som inte är folkbokförda här saknar inte möjlighet att få en överenskommelse, utan kan vända sig till den kommun där barnet är folkbokfört eller till domstol.

För att avtal ska kunna upprättas ska det vara förenligt med barnets bästa, därav krävs en mindre omfattande utredning.

Om en förälder bryter avtalet kan den andra föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00