Skip to content
Sök

Parkeringstillstånd för dig med fysisk funktionsnedsättning

Tillstånd för PRH, Parkeringstillstånd rörelsehindrad (vanligen benämnt handikapptillstånd), kan ges till dig som har särskilda behov av att parkera nära målpunkten.

Tillstånd kan ges som

Förare

Bedömningen av behovet av parkeringstillstånd ska göras på likartat sätt. Avgörandet är om en person saknar förmåga att förflytta sig till fots mellan befintliga parkeringsplatser och tänkbara målpunkter för normalt förekommande aktiviteter i samhället. Med förflyttning till fots avses även sådan förflyttning som sker med vissa stödhjälpmedel.

Passagerare

PRH för passagerare utfärdas endast i undantagsfall. Förordningen medger att PRH utfärdas i sådana fall om den sökande "regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet". Det kan gälla vid svåra förlamningar, balansrubbningar av allvarligt slag, vid svår motorisk och psykisk oro m.m. PRH erfordras inte för en rörelsehindrad passagerare som har ett ärende som sträcker sig över en viss tid och som kan klara sig på egen hand. I en sådan situation kan föraren efter avstigning nära målet köra bilen till en plats där den kan parkeras i enlighet med gällande bestämmelser. Efter besöket kan föraren hämta passageraren vid avstigningsplatsen. Förfarandet kan jämföras med vad som är vanligt vid persontransport med bil.

Så här ansöker du

För att ansöka om PRH måste du fylla i en ansökan som kompletteras med ett läkarintyg. Ansökan ska innehålla ett foto, underskrift samt uppgifter om sökandes gångsvårighet som sedan ska bestyrkas av läkarintyg. Om du söker PRH som passagerare gäller andra villkor, läs igenom bestämmelserna ovan noga.

Om du inte uppfyller kraven som passagerare

I de fall PRH inte bedöms erforderligt finns ändå ofta möjlighet för den som medföljer som passagerare att bli körd fram till plats nära målpunkten.
Det är enligt lag möjligt att under vissa omständigheter stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift finns förbud mot stannande eller parkering. Detta undantag gäller förutsatt att omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Denna regel ger passageraren möjlighet till på- och avstigning mycket nära en målpunkt, ofta närmare än vad som är tillåtet med ett PRH.

Var får jag parkera som rörelsehindrad?

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger

  1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas
  4. rätt att parkera under högst tre timmar på gågata. Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Behöver du parkeringstillstånd?