Skip to content
Sök

Rehabilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter.

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som bor i särskilt boende, vistas i dagliga verksamheter eller har behov av hemsjukvård. Utifrån dina önskemål är vårt mål att skapa förutsättningar för att du ska vara så självständig och delaktig som möjligt.

Du kanske har svårigheter att klara dusch och toalettbesök, du behöver kanske hjälp med påklädning, matlagning eller att ta dig ut på egen hand. Du kan få stöd med anpassning av hemmiljön, utprovning eller anpassning av hjälpmedel eller individuellt anpassad träning

Kontakt

Du når kommunens arbetsterapeut och/eller sjukgymnast dagtid genom att ringa kommunens växel 0923-650 00. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast besöker dig i ditt hem och gör en bedömning samt planerar insatserna tillsammans med dig.