Skip to content
Sök

Missbruk

Missbruket ökar bland vuxna i samhället. Kalix kommuns vuxenhandläggare arbetar med att hjälpa människor i dessa situationer att se andra möjligheter och vägar att leva ett liv utan missbruk.

Många vuxna tar idag till alkohol och/eller andra droger för att dämpa känslomässiga problem relaterade till problem i vardagen. Klicka på länkarna i sidmenyn för att se var du ska vända dig för att få hjälp med missbruk och våld.

  • Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Om du är i behov av hjälp eller bara rådgivning kan ...

  • CM-teamet i Kalix bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård, och riktar sig till personer med samsjuk ...

  • Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för de insatser som är riktade till invånare i Kalix kommun.