Skip to content
Sök

Missbruk och våld

Missbruket ökar bland vuxna i samhället. Kalix kommuns vuxenhandläggare arbetar med att hjälpa människor i dessa situationer att se andra möjligheter och vägar att leva ett liv utan missbruk.

Många vuxna tar idag till alkohol och/eller andra droger för att dämpa känslomässiga problem relaterade till problem i vardagen. Klicka på länkarna i sidmenyn för att se var du ska vända dig för att få hjälp med missbruk och våld.