Hemtjänsten ger stöd och hjälp i vardagen. De underlättar och gör det möjligt att bo kvar hemma, delta aktivt i samhällslivet samt ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra.

Hjälp i hemmet

Det du får hjälp med ska utformas på ett sådant sätt som samtidigt tränar och stärker dig i dina förmågor och öka möjligheten till ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan beviljas hjälp med:

  • Personlig omvårdnad, exempelvis att äta, hjälp med hygienen, förflyttning och insatser för att bryta isolering.
  • För att du ska känna trygghet och säkerhet i hemmet kan du beviljas ett trygghetslarm.
  • Service - till exempel tvätt/klädvård, mathållning, inköp eller ordna hemsändning av varor, städning av högst två rum och kök.

Om du behöver hjälp i ditt hem som funktionshindrad kan du få hjälp och stöd med de sysslor du inte själv klarar av i hemmet.

Om du har stort omvårdnadsbehov kan du få hjälp alla dagar i veckan en eller flera gånger per dygn. Du kan också få hjälp med mathållning i form av färdiglagad mat eller varor från affären.

Hjälp i hemmet utförs vanligen av en hemtjänstgrupp och är en behovsprövad och avgiftsbelagd insats. 

Hjälp i hemmet till personer under 65 år i centrala Kalix utförs vanligen av:

Stöd & omsorgsgruppen
Telefon: 0923-659 84
Telefon enhetschef: 0923-658 33
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Hjälp i hemmet till personer över 65 år utförs vanligen av;

Centrala/Valhalla hemtjänst
Telefon hemtjänstsamordnare: 0923-654 38, telefontid vardagar klockan 07.30-11.30.
Telefon enhetschef: 0923-654 15
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB).

Gamla Torget/Västra hemtjänst
Telefon hemtjänstsamordnare: 0923-658 79, telefontid vardagar klockan 07.30-11.30.
Telefon enhetschef: 0923-656 43
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Kustbyarna/Älvbyarna hemtjänst
Telefon hemtjänstsamordnare: 0923-658 79, telefontid vardagar klockan 07.30-11.30.
Telefon enhetschef: 0923-654 14
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Näsbyn/Östra hemtjänst
Telefon hemtjänstsamordnare: 0923-654 38, telefontid vardagar klockan 07.30-11.30.
Telefon enhetschef: 0923-654 75
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Töre hemtjänst
Telefon: 0923-64 07 45
Telefon enhetschef: 0923-658 03
Besöksadress: Hemvägen 4, Töre 

Sangis hemtjänst
Telefon: 0923- 67 13 32
Telefon enhetschef: 0923-656 67
Besöksadress: Betsvägen 6, Sangis