Skip to content
Sök

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten ger stöd och hjälp i vardagen. De underlättar och gör det möjligt att bo kvar hemma, delta aktivt i samhällslivet samt ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra.

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är en viktig tillgång för att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet.
För människor som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättningar har svårigheter att helt eller delvis sköta sitt hem och/eller omvårdnad ska hjälp i hemmet medverka till ökad trygghet och ökade möjligheter att bo kvar i sitt eget hem.

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Ansökan gör du hos biståndshandläggare. Utifrån din ansökan utreder och beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas. Det du får hjälp med ska utformas på ett sådant sätt att det stärker dina möjligheter till att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det du kan beviljas hjälp med är exempelvis att hjälp med att städa, handla livsmedel, tvätta dig, klä dig, tillsyn, förflyttning, ledsagning, trygghetslarm och närståendestöd i form av avlösning i hemmet.
Hjälp i hemmet utförs vanligen av en hemtjänstgrupp och är en behovsprövad och avgiftsbelagd insats.

Under 65 år i centrala Kalix

Hjälp i hemmet till personer under 65 år i centrala Kalix utförs vanligen av stöd- och omsorgsgruppen.

Stöd- och omsorgsgruppen

Telefon: 0923-659 84
Telefon enhetschef: 0923-658 33
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Över 65 år

Hjälp i hemmet till personer som är över 65 år utförs vanligen av hemtjänsten.

Centrala/Valhalla hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–654 38, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon enhetschef: 0923–654 15
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB).

Gamla Torget/Västra hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–658 79, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon enhetschef: 0923–656 43
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Kustbyarna/Älvbyarna hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–658 79, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon enhetschef: 0923–654 14
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Näsbyn/Östra hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–654 38, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon enhetschef: 0923–654 75
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB). 

Töre hemtjänst

Telefon: 0923–64 07 45
Telefon enhetschef: 0923–654 39
Besöksadress: Hemvägen 4, Töre 

Sangis hemtjänst

Telefon: 0923–671 332
Telefon enhetschef: 0923-656 67
Besöksadress: Betsvägen 6, Sangis

Hur ansöker jag?

En ansökan kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30-09.30

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)