Skip to content
Sök

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten ger stöd och hjälp i vardagen. De underlättar och gör det möjligt att bo kvar hemma, delta aktivt i samhällslivet samt ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra.

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är en viktig tillgång för att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet.
För människor som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättningar har svårigheter att helt eller delvis sköta sitt hem och/eller omvårdnad ska hjälp i hemmet medverka till ökad trygghet och ökade möjligheter att bo kvar i sitt eget hem.

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Ansökan gör du hos biståndshandläggare. Utifrån din ansökan utreder och beslutar sedan biståndshandläggaren om vilka insatser du kan beviljas. Du får hjälp att ansöka om att insatserna ska utformas på ett sådant sätt att det stärker dina möjligheter till att leva ett så självständigt liv som möjligt samt känner att du varit delaktig i framställan. 

Det du kan beviljas hjälp med är exempelvis att hjälp med att städa, handla livsmedel, tvätta dig, klä dig, tillsyn, förflyttning, ledsagning, trygghetslarm och närståendestöd i form av avlösning i hemmet.
Hjälp i hemmet utförs vanligen av en hemtjänstgrupp och är en behovsprövad och avgiftsbelagd insats.

Under 65 år i centrala Kalix

Hjälp i hemmet till personer under 65 år i centrala Kalix utförs vanligen av stöd- och omsorgsgruppen.

Stöd- och omsorgsgruppen

Telefon: 0923-659 84.
Telefon, enhetschef: 0923-658 33.
Besöksadress: Vårdvägen 10.

Över 65 år

Hjälp i hemmet till personer som är över 65 år utförs vanligen av hemtjänsten.

Centrala/Valhalla hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–654 38, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon, enhetschef: 0923–654 15.
Besöksadress: Vårdvägen 10, Kalix

Gamla Torget/Västra hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–654 38, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon, enhetschef: 0923–656 43.
Besöksadress: Vårdvägen 10, Kalix

Kustbyarna/Älvbyarna hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–658 79, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon, enhetschef: 0923–654 14.
Besöksadress: Vårdvägen 10, Kalix

Näsbyn/Östra hemtjänst

Telefon hemtjänstsamordnare: 0923–658 79, telefontid vardagar klockan 07.30–11.30.
Telefon, enhetschef: 076-111 42 16.
Besöksadress: Vårdvägen 10, Kalix

Töre hemtjänst

Telefon: 0923–64 07 45.
Telefon, enhetschef: 073-65 66 292.
Besöksadress: Hemvägen 4, Töre.

Sangis hemtjänst

Telefon: 0923–671 332.
Telefon, enhetschef: 0923-656 67.
Besöksadress: Betsvägen 6, Sangis.

Hur ansöker jag?

En ansökan kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan även göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30-09.30

 

Vad händer sedan?

Efter att du fått ett beslut om hjälp från hemtjänsten kommer du att kontakats per telefon av en hemtjänstpersonal som tillsammansmed dig planerar in dina insatser allt i dialog med dig eller dina närstående.

Hemtjänsten försöker ta hänsyn till dina önskemål vad avser tider för utförandet mm. Men hemtjänsten kan aldrig garantera en exakt tid för ett besök då våra brukare är boende i ett relativt vitt område 

Du kommer även få en kontaktperson/fast omsorgskontakt tilldelad.  Uppdraget som kontaktpersonal/fast omsorgskontakt innebär att en eller fler personer i din hemtjänstgrupp har huvudansvaret för din omsorg och ditt välbefinnande. Självklart har all personal som arbetar med vård- och omsorg i Kalix kommun ett ansvar för alla brukare. Men en specifik kontaktpersonal/fast omsorgskontakt kan bidra till att skapa trygghet och kontinuitet för dig som brukare

 

Din delaktighet - Din åsikt är viktig för oss

Din delaktighet som brukare och närstående  är viktig för oss. Du är en viktig del för att vi ska kunna uppnå en god kvalitet inom våra verksamheter och förbättra vårt arbete. Om du har synpunkter/åsikter på våra verksamheter, tveka inte att dela med dig! Du kan antingen kontakta den verksamhet det gäller direkt eller använda dig av vårt digitala system för synpunktshantering.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)