Skip to content
Sök

Hjälpmedel i vardagen

Kalix kommun kan bidra med att ta fram hjälpmedel till dig som har funktionsnedsättning.
Kalix kommun kan bidra med att ta fram hjälpmedel till dig som har funktionsnedsättning.

För att du som har funktionsnedsättning ska kunna bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem kan kommunen bidra med olika hjälpmedel.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du behöva ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna. För att få vissa hjälpmedel behövs inget hembesök, dessa ansvarar hälsocentralen för.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan göra hembesök hos dig och för att göra en bedömning av dina behov. Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast genom att ringa kommunens växel, 0923-650 00. Ange vilket område du tillhör eller vilken adress du bor på.

Individuell utprovning

Hjälpmedel är en del av rehabiliteringen/habiliteringen och utprovas individuellt till dig genom en bedömning. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller sjukgymnast gör bedömningen och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten/sjukgymnasten.

Avgifter för hjälpmedel

För en del hjälpmedel betalar du en egenavgift.

Felanmälan

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Återlämning

De flesta hjälpmedlen som du använder i ditt eget hem är ett lån och ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen till hjälpmedelsförrådet på Kalix sjukhus. Vid ytterligare frågor om återlämningen kontaktar du din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Mer om hjälpmedel

  • Digital välfärdsbibliotek, här finner ni information om den välfärdsteknik som används i socialförvaltningens verksamheter.

  • Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av de kostn ...