Taxor och avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialnämndens taxor och avgifter. Gäller från 2019-10-01.

Särskilt boende

Omvårdnad: Maximalt 2 089 kronor per månad.
Matavgift: 3 633 kronor per månad.
Hygienartiklar (inklusive moms): 430 kronor per månad.
Avgift för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan
för bädd och bad: 170 kronor per månad.
Elavgift: 101 kronor per månad.
Hyra för rum eller lägenhet tillkommer 

Korttidsvistelse/avlastning/växelvård

Omvårdnad: Maximalt 69,63 kronor per dygn.
Matavgift: 121,10 kronor per dygn.
Hygienartiklar (inklusive moms): 20,00 kronor per dygn.
Särskild boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats i särskilt boende: 
71,53 kronor/dygn. 

Hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad) 727 kronor.
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)           1 454 kronor.
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)    2 089 kronor.
Digitalt trygghetslarm: 360 kronor per månad.
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad: 180 kronor per månad.

Maxavgift

Högsta avgift för vård, omsorg och service det vill säga hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/ avlastning/växelvård är 2 089 kronor i 2019 års prisnivå.

Maxavgiften fastställs enligt 8 kapitlet 5 § SoL och grundar sig på nettoinkomst, boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matabonnemang (inklusive beställning & leverans)

Nivå 1 (1-10 portioner)      622 kronor per månad.
Nivå 2 (11-20 portioner) 1 244 kronor per månad.
Nivå 3 (21-31 portioner) 1 866 kronor per månad.
Nivå 4 (32-46 portioner) 2 490 kronor per månad.
Nivå 5 (47-62 portioner) 3 112 kronor per månad. 

Måltidsavgift – Dagverksamhet

Lunch på Dagträffen: 48,50 kronor per portion.

Funktionsnedsättning SoL/LSS

Måltidsavgift - Daglig sysselsättning

Lunch på Dagcenter & JUC (Jobb- och utvecklingscenter): 47 kronor per portion.

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad

Frukost: 24,10 kronor per portion.
Lunch:   48,50 kronor per portion.
Middag: 48,50 kronor per portion.

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år

Frukost: 20,50 kronor per portion.
Lunch:   37 kronor per portion.
Middag: 37 kronor per portion.

        
  • Skapad: 2013-05-16
  • Senast ändrad: 2019-09-16
  • Sidansvarig: Webmaster