Skip to content
Sök

Avgifter för särskilt och ordinärt boende

Socialförvaltningens avgifter för vård, omsorg och service i särskilt och ordinärt boende till äldre- och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 2024-03-01

Särskilt boende

Omvårdnad: Maximalt 2 575 kronor per månad.
Matavgift: 4 476 kronor per månad.
Elavgift: 126 kronor per månad (gäller vissa boenden)
Hygienartiklar (inklusive moms): 530 kronor per månad.
Avgift för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad: 208 kronor per månad.

Hyra för rum eller lägenhet tillkommer 

Korttidsvistelse/avlastning/växelvård

Omvårdnad: Maximalt 85,83 kronor per dygn.
Matavgift: 149,20 kronor per dygn.
Hygienartiklar (inklusive moms): 24,60 kronor per dygn.
Särskild boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats i särskilt boende: 
88,16 kronor/dygn. 

Hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad) 895 kronor.
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)           1 790 kronor.
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)    2 575 kronor.
Digitalt trygghetslarm: 443 kronor per månad.
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad: 222 kronor per månad.

Maxavgift

Högsta avgift för vård, omsorg och service det vill säga hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/ avlastning/växelvård är 2 575 kronor i 2024 års prisnivå.

Maxavgiften fastställs enligt 8 kapitlet 5 § SoL och grundar sig på nettoinkomst, boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matdistribution (inklusive beställning & leverans)

Matlåda: 70 kronor per portion.

Måltidsavgift – Dagverksamhet

Lunch på Dagträffen: 59 kronor per portion.

Funktionsnedsättning SoL/LSS

Måltidsavgift - Daglig sysselsättning

Lunch på JUC (Jobb- och utvecklingscenter): 59 kronor per portion.

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad

Frukost: 31,20 kronor per portion.
Lunch:   59 kronor per portion.
Middag: 59 kronor per portion.

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år

Frukost: 25 kronor per portion.
Lunch:   46 kronor per portion.
Middag: 46 kronor per portion.

Bild av Barbro Bergström

Barbro Bergström

Avgiftshandläggare

Telefon: 0923-654 19
Mobil: 076-760 87 62
Bild av Kristina Ström

Kristina Ström

Avgiftshandläggare

Telefon: 0923-650 39