Taxor och avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialnämndens taxor och avgifter. Gäller från 2018-01-01.

Särskilt boende

Omvårdnad: Maximalt 2 044 kronor per månad.
Matavgift: 3 555 kronor per månad.
Hygienartiklar (inklusive moms): 344 kronor per månad.
Elavgift: 99 kronor per månad.
Hyra för rum eller lägenhet tillkommer 

Korttidsvistelse/avlastning/växelvård

Omvårdnad: Maximalt 68,13 kronor per dygn.
Matavgift: 118,50 kronor per dygn.
Hygienartiklar (inklusive moms): 11,47 kronor per dygn.
Särskild boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats i särskilt boende: 
70 kr/dygn. 

Hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad) 711 kronor.
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)           1 422 kronor.
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)    2 044 kronor.
Digitalt trygghetslarm: 257 kronor per månad.
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad: 128,50 kronor per månad.

Maxavgift

Högsta avgift för vård, omsorg och service det vill säga hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/ avlastning/växelvård är 2 044 kronor i 2018 års prisnivå.

Maxavgiften fastställs enligt 8 kapitlet 5 § SoL och grundar sig på nettoinkomst, boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matabonnemang (inklusive beställning & leverans)

Nivå 1 (1-10 portioner)      609 kronor per månad.
Nivå 2 (11-20 portioner) 1 218 kronor per månad.
Nivå 3 (21-31 portioner) 1 827 kronor per månad.
Nivå 4 (32-46 portioner) 2 436 kronor per månad.
Nivå 5 (47-62 portioner) 3 045 kronor per månad. 

Funktionsnedsättning SoL/LSS

Måltidsavgift - Daglig sysselsättning

Lunch på Dagcenter & JUC (Jobb- och utvecklingscenter): 46 kr per portion.

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad

Frukost: 23,50 kronor per portion.
Lunch:   47,50 kronor per portion.
Middag: 47,50 kronor per portion.

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år

Frukost: 20 kronor per portion.
Lunch:   36 kronor per portion.
Middag: 36 kronor per portion.

        
  • Skapad: 2013-05-16
  • Senast ändrad: 2017-12-19
  • Sidansvarig: Webmaster