Skip to content
Sök

Avgifter för särskilt och ordinärt boende

Socialförvaltningens avgifter för vård, omsorg och service i särskilt och ordinärt boende till äldre- och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 2023-01-01

Särskilt boende

Omvårdnad: Maximalt 2 359 kronor per månad.
Matavgift: 4 101 kronor per månad.
Elavgift: 115 kronor per månad (gäller vissa boenden)
Hygienartiklar (inklusive moms): 486 kronor per månad.
Avgift för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad: 191 kronor per månad.

Hyra för rum eller lägenhet tillkommer 

Korttidsvistelse/avlastning/växelvård

Omvårdnad: Maximalt 78,63 kronor per dygn.
Matavgift: 136,70 kronor per dygn.
Hygienartiklar (inklusive moms): 22,56 kronor per dygn.
Särskild boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats i särskilt boende: 
80,76 kronor/dygn. 

Hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad) 820 kronor.
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)           1 640 kronor.
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)    2 359 kronor.
Digitalt trygghetslarm: 406 kronor per månad.
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad: 203 kronor per månad.

Maxavgift

Högsta avgift för vård, omsorg och service det vill säga hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/ avlastning/växelvård är 2 359 kronor i 2023 års prisnivå.

Maxavgiften fastställs enligt 8 kapitlet 5 § SoL och grundar sig på nettoinkomst, boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matabonnemang (inklusive beställning & leverans)

Nivå 1 (1-10 portioner)      700 kronor per månad.
Nivå 2 (11-20 portioner) 1 400 kronor per månad.
Nivå 3 (21-31 portioner) 2 100 kronor per månad.
Nivå 4 (32-46 portioner) 2 800 kronor per månad.
Nivå 5 (47-62 portioner) 3 500 kronor per månad. 

Måltidsavgift – Dagverksamhet

Lunch på Dagträffen: 54 kronor per portion.

Funktionsnedsättning SoL/LSS

Måltidsavgift - Daglig sysselsättning

Lunch på JUC (Jobb- och utvecklingscenter): 54 kronor per portion.

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad

Frukost: 28,70 kronor per portion.
Lunch:   54 kronor per portion.
Middag: 54 kronor per portion.

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år

Frukost: 23 kronor per portion.
Lunch:   42 kronor per portion.
Middag: 42 kronor per portion.

Bild av Barbro Bergström

Barbro Bergström

Avgiftshandläggare

Telefon: 0923-654 19
Mobil: 076-760 87 62
Bild av Kristina Ström

Kristina Ström

Avgiftshandläggare

Telefon: 0923-650 39