Socialförvaltningens avgifter för vård, omsorg och service i särskilt och ordinärt boende till äldre- och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 2021-01-01

Särskilt boende

Omvårdnad: Maximalt 2 138 kronor per månad.
Matavgift: 3 718 kronor per månad.
Hygienartiklar (inklusive moms): 441 kronor per månad.
Avgift för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan
för bädd och bad: 173 kronor per månad.
Elavgift: 104 kronor per månad.
Hyra för rum eller lägenhet tillkommer 

Korttidsvistelse/avlastning/växelvård

Omvårdnad: Maximalt 71,26 kronor per dygn.
Matavgift: 123,93 kronor per dygn.
Hygienartiklar (inklusive moms): 20,46 kronor per dygn.
Särskild boendeavgift för korttidsvistelse i avvaktan på permanent plats i särskilt boende: 
73,23 kronor/dygn. 

Hemtjänst i ordinärt boende

Nivå 1 (Mindre än 10 timmar/månad) 744 kronor.
Nivå 2 (10-25 timmar/månad)           1 488 kronor.
Nivå 3 (Mer än 26 timmar/månad)    2 138 kronor.
Digitalt trygghetslarm: 368 kronor per månad.
Ytterligare larmkund till digitalt trygghetslarm i samma bostad: 184 kronor per månad.

Maxavgift

Högsta avgift för vård, omsorg och service det vill säga hemtjänst, trygghetslarm, omvårdnad på särskilt boende och/eller omvårdnad vid korttidsvistelse/ avlastning/växelvård är 2 138 kronor i 2021 års prisnivå.

Maxavgiften fastställs enligt 8 kapitlet 5 § SoL och grundar sig på nettoinkomst, boendekostnad och det minimibelopp som styrs av maxtaxa för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matabonnemang (inklusive beställning & leverans)

Nivå 1 (1-10 portioner)      636 kronor per månad.
Nivå 2 (11-20 portioner) 1 272 kronor per månad.
Nivå 3 (21-31 portioner) 1 908 kronor per månad.
Nivå 4 (32-46 portioner) 2 548 kronor per månad.
Nivå 5 (47-62 portioner) 3 185 kronor per månad. 

Måltidsavgift – Dagverksamhet

Lunch på Dagträffen: 49,75 kronor per portion.

Funktionsnedsättning SoL/LSS

Måltidsavgift - Daglig sysselsättning

Lunch på JUC (Jobb- och utvecklingscenter): 48,50 kronor per portion.

Måltidsavgift - Gruppbostad/Servicebostad

Frukost: 24,43 kronor per portion.
Lunch:   49,75 kronor per portion.
Middag: 49,75 kronor per portion.

Måltidsavgift inom insatserna korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn & ungdom 0-21 år

Frukost: 21 kronor per portion.
Lunch:   38 kronor per portion.
Middag: 38 kronor per portion.