Vi som arbetar på öppenvården Freja i Kalix träffar barn/ungdomar/vuxna i öppna former som vill få stöd gällande hemförhållanden, alkohol- och/eller narkotikamissbruk, medberoende, kriminalitet, relationer, självkänsla, självförtroende och många andra saker.

För att få hjälp i öppenvård måste man vilja det själv så alla insatser är frivilliga och problemet ska inte vara sådant att man behöver hjälp någon annanstans istället som till exempel behandlingshem eller hos psykiatrin.

Exempel på insatser vi utför är:

  • stödsamtal enskilt och i grupp
  • anhörig- och familjesamtal
  • föräldrastöd i hemmet
  • alkohol- och drogtest
  • boendestöd
  • motivationssamtal

Innan man påbörjar ett öppenvårdsprogram måste man träffa en handläggare på individ- och familjeomsorgen som tillsammans med den enskilde kommer fram till vad det finns för behov och hur dessa tillgodoses på bästa sätt. För mer information om öppenvård och vad vi kan erbjuda kan ni ta kontakt med handläggare eller Frejas personal direkt.