Skip to content
Sök

Stöd för nyanlända

Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering av flyktingar i Sverige. I samverkan med kommunerna har Arbetsförmedlingen fördelat olika insatser, som ska leda till försörjning och delaktighet i samhällslivet för nyanlända.

Syftet med den så kallade etableringsreformen är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. I detta ingår att stärka individens möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Barn och ungdomar ges möjlighet till skolgång och en aktiv fritid som främjar deras möjligheter till självständighet och integration i samhället.

Kommunens ansvar

  • Mottagning och bostad
  • Svenskundervisning
  • Samhällsinformation
  • Andra individuella insatser efter behov 

Arbetsförmedlingens ansvar 

  • Stöd att komma in i arbete
  • Coach
  • Samordning av insatserna 

Personligt ansvar 

  • Aktivt deltagande i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.