Skip to content
Sök

Familjepedagog

Barns relation till sina föräldrar spelar stor roll för barnets fysiska och psykiska utveckling. Ibland kan rollen som förälder vara tung att axla av olika anledningar och man känner att man tappar kontroll över sin situation.

Det finns hjälp att få hos kommunen. Vi har familjepedagoger/behandlare som arbetar praktiskt i hemmet tillsammans med familjen och erbjuder råd och stöd till dig i din föräldraroll. Det är även möjligt att få enskilda föräldrastödjande samtal.

Insatsen är en tidsbegränsad insats under en bestämd period med regelbunden uppföljning.

För mer information om föräldrastöd och hur du ansöker, kontakta individ- och familjeomsorgen

Bild av Mottagning gällande barn och ungdom

Mottagning gällande barn och ungdom

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.  

Mobil: 072-246 41 44