Avlastning och avlösning ger anhöriga en paus från vårdansvaret, och tid för återhämtning.

Anhörigstöd

Vårdar eller stödjer du någon närstående? Är dina föräldrar gamla? Hjälper du en granne eller en vän? Har någon i din närhet psykisk ohälsa? Är din mamma, pappa eller ditt barn långvarigt sjukt eller har en funktionsnedsättning? Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller olycka?

De allra flesta ställer upp när någon i ens närhet behöver hjälp. Att vårda eller stödja en närstående kan på många sätt vara givande, men ibland också påfrestande. Kanske känner du att höga krav ställs på dig, och att den närståendes sjukdom leder till oro och sorg. Upplever du trötthet eller känner du dig ensam med allt ansvar? Du som anhörig eller annan person som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

  • för råd och stöd i anhörigfrågor
  • för enskilt samtal där du/ni i lugn och ro får tillfälle att beskriva din/er situation
  • för hembesök
  • för information om vad kommunen har att erbjuda

Stöd till anhöriga kan bestå av stöd i hemmet av hemtjänsten, växelvård eller tillfällig avlastning för att anhörig ska få återhämta sig. Ansökan om avlastning görs hos biståndshandläggarna.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter eller aktiviteter med syskon till ett barn med funktionshinder. Denna hjälp kan fås regelbundet eller vid enstaka tillfällen.