Skip to content
Sök

Anhörigstöd och avlösning

Att ge stöd och omsorg till en närstående kan vara meningsfullt men även periodvis krävande. Det är därför viktigt att du får den hjälp som just du behöver för att bibehålla din hälsa.

I Kalix kommun kan detta stöd ges av olika aktörer och verksamheter beroende på behov och målgrupp.

Socialtjänstlagen 5 kap 10 §.

Socialtjänstlagen säger att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre som stödjer en närstående, funktionsnedsättning, missbruk eller psykisk ohälsa.
Anhöriga kan därmed behöva stöd från socialtjänsten på olika sätt.
Kalix kommuns anhörigstödjare lotsar och ger råd till enskilda, anhöriga eller närstående och kan hjälpa till med följande:

  • Vem du kan vända dig till för mer information för exempelvis ansökan om insatser SOL (Socialtjänstlagen) ledsagning, avlastning, växelvård, dagverksamhet, hemtjänst, trygghetslarm, samtalsstöd eller hur du kommer i kontakt med olika föreningar.
  • Att utifrån intresse och behov anordna en mötesplats för anhöriga och närstående.
  • Att starta upp anhöriggrupper om intresse finns där den anhörige kan delta för gemenskap, utbyta erfarenheter och kunskaper. Löpande information från anhörigstödjaren om vad kommunen kan erbjuda för stöd. Kommunens demenssjuksköterska deltar också vid dessa träffar.
  • Hembesök där ni i lugn och ro kan få möjlighet att prata och beskriva er situation.
  • Samtal, både enskilt och i grupp.
  • Handledning om behov finns exempelvis i personalgrupper.
  • Deltar vid olika intresseföreningar och informerar vad anhörigstödet hjälper till med.

Anhörigstödjaren ger inte råd i juridiska, medicinska eller terapeutiska frågor utan vägleder då vidare till rätt instans. Anhörigstödjaren har ej dokumentationsplikt men alltid tystnadsplikt.

  • Anhörigstödjaren samarbetar med kommunens demenssjuksköterska. De träffas kontinuerligt för planering av olika insatser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Demenssjuksköterskan ger information, råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående både enskilt och i grupp och kan bidra med handledning, information och utbildning till vård och omsorgspersonal. 

All personal som arbetar inom socialförvaltningen omfattas av tystnadsplikt, så det du talar om i förtroende stannar hos den personen

 

Information om vad som sker framöver

Redan nu kan vi informera om en gratis föreläsning som sker 10 september 2024 - Vi återkommer med tid och plats:            Martina Takter föreläser om "Varför ska vi ha ett anhörigperspektiv?"                                                                                                        Martina är fil, lic i socialt arbete och projektledare för anhörigperspektivet. Anhörigas riksförbund är huvudman för projektet som finansieras av Socialstyrelsen.

  • De uppskattade Anhöriggrupperna kommer startas upp igen under hösten, information om startdatum kommer framöver

Kontakta Kalix kommuns anhörigstöd

Anhörigstödjaren nås måndagar-fredagar klockan 08:00-12:00 eller via
socialnämnden@kalix.se

Bild av Annica Karlsson Johansson

Annica Karlsson Johansson

Trygghetsvärd & anhörigstöd

Anhörigstödjaren nås måndagar–fredagar klockan 08.00–12.00 eller via socialnämnden@kalix.se  

Telefon: 0923-659 71
Mobil: 072-241 03 35
Bild av Carina Nilsson

Carina Nilsson

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan nås säkrast via kommunens växel 0923–650 00.  

Mobil: 073–072 52 68

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)