Skip to content
Sök

Anhörigstöd och avlösning

Avlastning och avlösning ger anhöriga en paus från vårdansvaret, och tid för återhämtning.

Anhörigstöd

Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller en olycka? Är din mamma, pappa eller ditt barn långvarigt sjukt eller har en funktionsnedsättning? Har någon i din närhet psykisk ohälsa? En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Vi finns här för dig! Kontakta kommunens anhörigstöd.

  • För råd och stöd i anhörigfrågor.
  • För enskilt samtal där du/ni i lugn och ro får tillfälle att beskriva din/er situation.
  • För hembesök.
  • För information om vad kommunen har att erbjuda.

Stöd till anhöriga kan bestå av stöd i hemmet av hemtjänsten, växelvård eller tillfällig avlastning för att anhörig ska få återhämta sig.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30

Kontakta Kalix kommuns anhörigstöd

Bild av Annica Karlsson Johansson

Annica Karlsson Johansson

Trygghetsvärd & anhörigstöd

Annica är trygghetsvärd på Tallkronan samt anhörigstöd vid socialförvaltningen.  

Telefon: 0923-659 71
Mobil: 072-241 03 35

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)