Skip to content
Sök

Hemsjukvård

Du som är äldre än 18 år och inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till en hälsocentral kan erbjudas hemsjukvård av kommunen i det egna hemmet. Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet, både under en kortare eller längre period. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om du är inskriven i hemsjukvården har oftast distriktssköterskan/sjuksköterskan samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Exempel på hemsjukvård kan vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggning eller provtagning. Upplever du själv ett behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller din hälsocentral. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt.

Hembesök

Hembesök är hälso- och sjukvårdande insatser som tillfälligt utförs i ditt hem då du inte kan ta dig till läkare eller distriktssköterska. Om du tror att du behöver hembesök kontaktar du din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. De gör en bedömning av ditt behov av hembesök och ger kommunens sjuksköterskor ett uppdrag att besöka dig i hemmet. Hembesöket är avgiftsbelagt. 

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Läkemedelshantering
  • Omläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Vård i livets slutskede

Kontakt

Du når distriktssköterska/sjuksköterska i första hand på vår telefontid vardagar klockan 8.30–9.00 på telefonnummer 0923-650 00. Ange vilket område du tillhör eller vilken adress du bor på.

Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.

Vid nödsituation ringer du 112