Sök

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

I utredningen är det barnet som är huvudpersonen. Vilka behov har just det här barnet och hur ska barnets behov bäst tillgodoses? På vilket sätt kan barnet på bästa sätt få tillgång till båda föräldrarna framöver?

Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge kan båda föräldrarna eller en av dem begära att tingsrätten beslutar om dessa frågor. Det kan exempelvis gälla boende eller umgängesformer för den förälder som barnet inte bor med. Familjerätten gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på begäran av tingsrätten. Syftet är att ta reda på vad som är det bästa för barnet.

Hur går en utredning till?

Dessa utredningar genomförs av familjerättssekreterare på uppdrag av tingsrätten. Utredningen blir en del av domstolens underlag vid dess avgörande i vårdnad, boende och/eller umgängesfrågan.

En utredning innebär vanligtvis flera samtal med föräldrar, samtal med barn, hembesök hos respektive förälder, samtal med referenter (till exempel förskolepersonal och lärare) och att uppgifter hämtas från socialregister och ibland även från polisregister.

Du kommer under utredningstiden få ta del av alla uppgifter som gäller dig och ditt barns förhållanden. När utredningen är färdigställd kommer du att få läsa igenom den och komma med synpunkter.

Hur lång tid tar en utredning?

Tingsrätten fastställer ett datum när utredningen skall vara klar och det är ett gemensamt ansvar för utredare och förälder att utredningstiden hålls. Det är viktigt att frågan om vårdnad, boende och umgänge avgörs så snart som möjligt.
Efter att uppgifterna sammanställts i en utredning sänds de till tingsrätten som begärt utredningen.

Om föräldrar under utredningstiden kommer överens om förhållanden har de möjlighet att avbryta domstolsprocessen.

Familjerättssekreteraren är enligt lag bunden av sekretess och kan inte tala med någon utomstående om uppgifter som framkommer i utredningen.

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00