Skip to content
Sök

Tolk

Arbetsspråket inom kommunens integrationsverksamhet är svenska, vid behov och vid myndighetsbesök bokas tolk. Närvarotolk anlitas vid särskilda behov. Både telefontolk och närvarotolk är auktoriserade tolkar och anlitas via upphandlad tolkförmedling.