Arbetsspråket inom kommunens integrationsverksamhet är svenska, vid behov och vid myndighetsbesök bokas tolk. Närvarotolk anlitas vid särskilda behov. Både telefontolk och närvarotolk är auktoriserade tolkar och anlitas via upphandlad tolkförmedling.