Skip to content
Sök

Tillgänglighet

En tillgänglighetsguide beskriver vilka möjligheter som finns för personer som använder manuell rullstol att använda befintliga inomhusbassänger och träningslokaler.

Kalix kommun har ingen politiskt beslutad tillgänglighetsguide, däremot finns det förvaltningsvis handikappolitiska dokument.

Här kan du läsa mer om om tillgänglighet på några av våra anläggningar: