Skip to content
Sök

Tillgänglighet

En tillgänglighetsguide beskriver vilka möjligheter som finns för personer som använder manuell rullstol att använda befintliga inomhusbassänger och träningslokaler.

Kalix kommun har ingen politiskt beslutad tillgänglighetsguide, däremot finns det förvaltningsvis handikappolitiska dokument.

Fritids- och kulturnämndens handikappolitiska handlingsprogram

I programmet anges bland annat att funktionsnedsatta skall ägnas ökad uppmärksamhet, och att förvaltningens anläggningar och arrangemang skall vara lätt tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning.