Matsedlar som gäller särskilt boende för äldre och boende på Kalix sjukhus.

Maten till Rönngården, Rosengården, hemmaboende samt Kalix sjukhus tillagas i Rönngårdens kök. Mat till övriga särskilda boenden tillagas av kökspersonalen vid Kalix naturbruksgymnasium.

För information om matabonnemang i ordinärt boende läs under hemhjälp, hemtjänst.

Välj din matsedel