Skip to content
Sök

Om svenska skolan

Skolverket har på sin hemsida samlat information på sex olika utländska språk - The education agency Skolverket has gathered information in six different foreign languages on their webpage​​.

Informationen är avsedd för nyanlända som stöter på det svenska utbildningssystemet för första gången.
Besök den svenska skolan i korthet.

The information is intended for new arrivals meeting the Swedish education system for the first time.
Visit the Swedish education system in brief.