Sök

Om svenska skolan

Här hittar du skolverkets information om den svenska skolan på sex utländska språk.

Skolverket har på sin hemsida samlat information på sex olika utländska språk - The education agency Skolverket has gathered information in six different foreign languages on their webpage​​.

<Den svenska skolan för nyanlända>

Klicka på länken ovan för att gå vidare till skolverkets information/ Click on the link above to proceed to Skolverkets information.