Skip to content
Sök

Om svenska skolan

Här hittar du skolverkets information om den svenska skolan på sex utländska språk.

Skolverket har på sin hemsida samlat information på sex olika utländska språk - The education agency Skolverket has gathered information in six different foreign languages on their webpage​​.

<Den svenska skolan för nyanlända>

Klicka på länken ovan för att gå vidare till skolverkets information/ Click on the link above to proceed to Skolverkets information.