Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp och stöd med sådant du inte själv klarar av om det är ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt och om hjälpen är nödvändig för att du ska uppnå skälig levnadsnivå.

Personer som bedöms tillhöra personkretsen enligt 1 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till insatser enligt LSS. Om du önskar kan du läsa mer om vad lagen säger om din rätt till insatser via länkarna nedan.