Sök

Nationella stöd- och hjälporganisationer

Här hittar du som befinner dig i en utsatt situation kontaktuppgifter till diverse nationella organisationer som erbjuder information, stöd och hjälp i olika frågor.

Ungdomslänkar

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen arbetar för barn och ungas rättigheter och intressen.

Barn- och ungdomslinjen
Ring, mejla eller chatta anonymt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Här kan du:

  • fråga om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Bris
Bris är en förkortning för "Barnens rätt i samhället". Här kan du läsa mer om deras telefonlinjer med råd och stöd, få information om barns rättigheter och mycket mer.

Jourhavande kompis
Jourhavande kompis är Röda Korsets stödchatt för dig upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta här, du är anonym och de som svarar i chatten är också det. 

Killar.se
Forum för killar och killfrågor. Pratkompis på nätet

Tjejzonen
På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Du bestämmer alltid själv vad ni ska prata om – inget är för stort eller smått.

Alkohol och droger och tobak

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Information och fakta om droger, frågor och svar med mera.

Drugsmart
Om droger och alkohol. Undersökningar.

Tobaksfakta
Om rökning och snusning. Råd och information om hur du lättast kan sluta.

Sex och samlevnad

UMO.se
Webbaserad ungdomsmottagning. Om hälsa, sorg, trötthet, ätstörningar, ångest.

Youmo.se
Web based youth clinic in several foreign languages. Powered by UMO.se.

Mäns våld mot kvinnor

terrafem.org
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Hemsida med telefonnummer till en nationell telefonjour som erbjuder stöd på 20 olika språk. Organisationen arbetar även för att väcka opinion mot kvinnovåld, hedersbrott och könsstympning.

Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Heder och våld

rfsu.se
Heder och våld

Utsatt för sexuella övergrepp

rise-sverige.se
Rise Sverige är riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Har även en stödlinje på telefonnummer 08-696 00 95.

Organisationen Storasyster
Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De finns för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym, och de har tystnadslöfte. Alla från 13 år och uppåt kan – oavsett könsidentitet – vända sig till Storasyster.

Homo-, bi- och transsexualitet

rfsl.se
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - arbetar för HBT-personers rättigheter. Har forum och massor av informationsmaterial.

rfsu.se
Riksförbundet för sexuell upplysning, RSFU.

Annan viktig information

fhi.se
Folkhälsoinstitutets sida om alkohol, droger, spelberoende med mera.

Jag vill veta
Webbplats om barn och ungas rättigheter vid brott

surfalugnt.se
Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet.

Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På deras webbplats finns mycket information om hur du som medmänniska kan prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord.

Samtal och stöd

Minds självmordslinje 901 01 och chatt på minds.se.
Jourhavande präst: 112.
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80.