Skip to content
Sök

Nationella stöd- och hjälporganisationer

Här hittar du som befinner dig i en utsatt situation kontaktuppgifter till diverse nationella organisationer som erbjuder information, stöd och hjälp i olika frågor.

Ungdomslänkar

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen arbetar för barn och ungas rättigheter och intressen.

Barn- och ungdomslinjen
Ring, mejla eller chatta anonymt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Här kan du:

  • fråga om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Boujt
Boujt är Sveriges enda barn- och ungdomsjour som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar över hela landet.
Vi stöttar, peppar och lyssnar. Vi erbjuder stödsamtal med utbildade syssnare. Du kan också mejla och ställa frågor i frågelådan.
Du bestämmer om du vill få stöd på svenskt teckenspråk eller skriven svenska.

Bris
Bris är en förkortning för "Barnens rätt i samhället". Här kan du läsa mer om deras telefonlinjer med råd och stöd, få information om barns rättigheter och mycket mer.

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för, eller om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält något för att få stöd.

Bufff
Bufff arbetar med anhörigstöd till barn och ungdomar med en familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård. Besök hemsidan eller ring 020-200 330.

Jourhavande kompis
Jourhavande kompis är Röda Korsets stödchatt för dig upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta här, du är anonym och de som svarar i chatten är också det. 

Killar.se
Forum för killar och killfrågor. Pratkompis på nätet. Chatten är öppen måndag–torsdag och söndag varje vecka klockan 19–21.

Maskrosbarn
Är du 13—19 år gammal och har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld?
Hos Maskrosbarn kan du få stöd av vuxna som vet hur det känns, de erbjuder bland annat kuratorsamtal online och chatt.

Tjejzonen
På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Du bestämmer alltid själv vad ni ska prata om – inget är för stort eller smått.

Ungarelationer.se
Stöd och information för dig under 20 år som blir utsatt för våld i din relation eller är den som utsätter. Eller om du är kompis till någon som utsätter/utsätts. Chatten är anonym och öppen varje kväll klockan 20–22.

Alkohol och droger och tobak

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Information och fakta om droger, frågor och svar med mera.

Drugsmart
Om droger och alkohol. Undersökningar.

Tobaksfakta
Om rökning och snusning. Råd och information om hur du lättast kan sluta.

Sex och samlevnad

UMO.se
Webbaserad ungdomsmottagning. Om hälsa, sorg, trötthet, ätstörningar, ångest.

Youmo.se
Web based youth clinic in several foreign languages. Powered by UMO.se.

Mäns våld mot kvinnor

terrafem.org
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Hemsida med telefonnummer till en nationell telefonjour som erbjuder stöd på 20 olika språk. Organisationen arbetar även för att väcka opinion mot kvinnovåld, hedersbrott och könsstympning.

Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Roks - Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i sverige
Roks kämpar för kvinnors och barns rätt till liv fria från mäns våld. Roks kämpar för den ideella kvinno- och tjejjoursrörelsen, som fredar denna rätt. Tveka inte att höra av dig till ROKS om du vill veta mer!

Våldsusatta män

Stödlinjen för män, NCK
Stödtelefonen riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, och är öppen alla dagar klockan 7–21.
Ring 020-80 80 80.

Heder och våld

Kärleken är fri
Kärleken är fri tillhör Rädda Barnens verksamhet. De finns här för att lyssna och stötta dig genom anonym chatt eller mejl. Du kan också boka chattsamtal. De som svarar har kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Öppet både dag- och kvällstid. Öppettiderna finns på hemsidan.

rfsu.se
Heder och våld

Tr!s
Tr!s (Tjejers Hjälp i Samhället) arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder stöd till dig som känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller till dig som bara behöver prata med någon som förstår din situation. Jouren är öppen mellan klockan 9–17.

Utsatt för sexuella övergrepp

Ellencentret
Erbjuder stöd och information för dig mellan 15 och 25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad ”sugardejting” eller erfarenhet av att bli såld av andra. Chatten är anonym och öppen på torsdagar klockan 17–19.

Novahuset
Erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld, oavsett om övergreppet har skett online eller offline. Du är alltid välkommen att kontakta Novahuset för stöd, oavsett vem du är.

Rise Sverige
Rise Sverige är riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Har även en stödlinje på telefonnummer 08-696 00 95.

Organisationen Storasyster
Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De finns för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym, och de har tystnadslöfte. Alla från 13 år och uppåt kan – oavsett könsidentitet – vända sig till Storasyster.

Homo-, bi- och transsexualitet

rfsl.se
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - arbetar för HBT-personers rättigheter. Har forum och massor av informationsmaterial.

rfsu.se
Riksförbundet för sexuell upplysning, RSFU.

Stödlinjen för transpersoner, NCK
Stödtelefonen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära, från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Stödlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, och är öppen öppen alla dagar klockan 11–19.
Ring 020-55 00 00.

Annan viktig information

fhi.se
Folkhälsoinstitutets sida om alkohol, droger, spelberoende med mera.

Jag vill veta
Webbplats om barn och ungas rättigheter vid brott

surfalugnt.se
Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet.

Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På deras webbplats finns mycket information om hur du som medmänniska kan prata med någon som mår dåligt, har självmordstankar eller kanske mist en närstående i självmord.

Samtal och stöd

Minds självmordslinje 901 01 och chatt på minds.se.
Jourhavande präst: 112.
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80.