Skip to content
Sök

Adoption

Varje år kommer cirka 1 000 barn till Sverige som adoptivbarn från andra länder. Det är idag sällsynt att barn lämnas för adoption inom Sverige.

Innan man kan adoptera ett utländskt barn krävs ett medgivande från socialnämnden enligt socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap 12 och 13 §§. Handläggaren på familjerätten gör då en utredning av den blivande adoptivfamiljen som underlag för socialnämndens beslut. När barnet har anlänt ansvarar socialsekreteraren för stöd och uppföljning samt bevakar att adoptionen fullföljs genom beslut av domstol.

Den myndighet i Sverige som svarar för tillsyn och kontroll av de svenska adoptivorganisationerna heter Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Du når dem via hemsidan www.mfof.se. Lagregler som rör adoptioner finns i 4 kap. föräldrabalken.

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00