Konsumentvägledningen i Kalix upphörde den 1 maj 2017. Frågor gällande konsumentvägledning hänvisas till konsumentverkets oberoende vägledning Hallå Konsument.

Hallå Konsument hanterar inte tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättsskydd i din hemförsäkring.

Hallå Konsument erbjuder dig:

  • råd före köp
  • information om de lagar och regler som gäller
  • råd och stöd vid reklamationer av varor och tjänster.

Innan du kontaktar Hallå Konsument kan du titta bland "Frågor och svar" på Konsumentverkets hemsida. Där kanske du hittar den information du behöver.

Du når Hallå Konsument på 0771-525 525. Oberoende vägledning genom Konsumentverket.

Vidare till hallakonsument.se.

Ny i Sverige?

Hallå konsument har utvecklat en sida som riktas specifikt till dig som är ny i Sverige. Sidan är på enkel svenska och översatt till de sju vanligast förekommande språken enligt asylstatistiken. Här finns också en informativ film för dig som är ny konsument i Sverige.

Du kan också få information om budget- och skuldrådgivning av kommunens konsumentsekreterare, all rådgivning är kostnadsfri.