Särskild boendeform är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättningar. Om man inte klarar sig med den hjälp man kan få i hemmet kan man ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Möjlighet att bo i ett särskilt boende får man efter behovsbedömning och beslut av en biståndshandläggare. När behovet är fastställt blir du erbjuden plats i ett boende som har ledig plats.

I dessa boendeformer hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för den mat och omsorg man erhåller. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.