Skip to content
Sök

Särskilt boende

Särskild boendeform är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättningar. Om man inte klarar sig med den hjälp man kan få i hemmet kan man ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Möjlighet att bo i ett särskilt boende får man efter behovsbedömning och beslut av en biståndshandläggare. När behovet är fastställt blir du erbjuden plats i ett boende som har ledig plats.

I dessa boendeformer hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för den mat och omsorg man erhåller. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Våra områdeschefer

Bild av Malin Drugge

Malin Drugge

Områdeschef – Äldreomsorg

Malin är områdeschef för särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Telefon: 0923-659 62
Mobil: 073-038 08 32
Bild av Marianne Strömbäck

Marianne Strömbäck

Områdeschef - Äldreomsorg

Marianne har ansvarar för hemtjänst till personer över 65 år.  

Telefon: 0923-654 66
Mobil: 076-104 88 15
Bild av Karin Bergdahl

Karin Bergdahl

Områdeschef - Stöd och omsorg

Karin har det övergripande ansvaret särskilda boenden för funktionsnedsatta, personliga assistenter, psykiatri och dagverksamhet. Insatser inom LSS-området.  

Telefon: 0923-658 02
Mobil: 076-104 88 08