Skip to content
Sök

Särskilt boende

Särskild boendeform är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättningar. Om man inte klarar sig med den hjälp man kan få i hemmet kan man ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Möjlighet att bo i ett särskilt boende får man efter behovsbedömning och beslut av en biståndshandläggare. När behovet är fastställt blir du erbjuden plats i ett boende som har ledig plats.

I dessa boendeformer hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för den mat och omsorg man erhåller. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

 

Din delaktighet - Din åsikt är viktig för oss

Vi är måna om din delaktighet som brukare och närstående. Du är en viktig del för att vi ska kunna uppnå en god kvalitet inom våra verksamheter och förbättra vårt arbete. Om du har synpunkter/åsikter på våra verksamheter, tveka inte att dela med dig! Du kan antingen kontakta den verksamhet det gäller direkt eller använda dig av vårt digitala system för synpunktshantering.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Våra områdeschefer

Bild av

Områdeschef – Äldreomsorg

Områdeschef, särskilt boende.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef - Äldreomsorg

Områdeschef, ordinärt boende.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av

Områdeschef - Stöd och omsorg

Telefon: 0923-650 00