Särskild boendeform är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättning.
Om man inte klarar sig med den hjälp man kan få i hemmet kan man ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Möjlighet att bo i ett särskilt boende får man efter behovsbedömning av en biståndshandläggare.