Skip to content
Sök

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Här beskriver vi kort ansvarsfördelningen mellan Kalix kommun och landstinget när det gäller sjukvård, rehabilitering och tandvård.

Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser, mottagningsbesök och övriga insatser av specialistfunktioner.

Hälsocentraler (hette tidigare vårdcentraler) och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända sig till länets hälsocentraler. När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälsocentralen kan man få hjälp i hemmet.

Kalix kommun har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Det gäller:

  • personer som är 18 år och äldre
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både planerade och oplanerade besök i hemmet, inklusive rehabilitering.
  • förskrivning av hjälpmedel - förutom klinikhjälpmedel och hjälpmedel till barn
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning 

Trygg och säker vård

Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg och säker dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar. Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.