Sök

Orosanmälan vuxen

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten.

Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Hur gör du en anmälan?

Du kan ringa via kommunens växel på 0923-65000 och be att få prata med en biståndshandläggare, du kan också skicka ett mail till IFO@kalix.se

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och fråga biståndshandläggare. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan, men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan. Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vad händer om man har anmält till Individ- och familjeomsorgen?

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.