Skip to content
Sök

Äldre, senior

På de här sidorna informerar vi om allt möjligt som kan vara av intresse för dig som är ålderspensionär i Kalix kommun.

Föreningsliv och aktiviteter

I vårt föreningsregister hittar du förhoppningsvis snabbt till just ditt specialområde.

Både PRO och SPF har till exempel föreningar med livlig verksamhet i Kalix.

Hjälp i hemmet

Hos Kalix kommun kan du ansöka om stöd och hjälp om du har svårt att klara vardagen på egen hand. Om du vill göra en ansökan är du välkommen att kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0923-650 00. Läs mer på sidan Hjälp i hemmet.

Särskilt boende

Du som inte inte klarar dig med den hjälp du kan få i hemmet kan ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Möjlighet att bo i ett särskilt boende fås efter behovsbedömning och beslut av en biståndshandläggare. När behovet är fastställt blir du erbjuden plats i ett boende som har ledig plats.

I dessa boendeformer hyr du själv din lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar du för den mat och omsorg du erhåller. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende. Läs mer på sidan Särskilt boende.

  • I Kalix kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter f ...

  • Kom igång med träningen med hjälp av Kalix kommuns nya träningsapp för seniorer, från Exorlive.

  • Tallkronan är hyresbostaden med det lilla extra för dig som är 65+. Här finns moderna, fräscha och bekväma lägenheter med närhet t ...

  • Kommunfullmäktige gav den 28 november 2022 samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att bygga ett nytt särskilt boende med 50 platser på ...

  • Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa ...