Skip to content
Sök

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Har du plats i hem och hjärta? Kalix socialförvaltning söker kontinuerligt kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Kontaktpersonens syfte är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

Kontaktfamilj

Kontaktfamiljer tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser. Att vara kontaktfamilj är ofta en tidig insats och alltid frivillig. Insatsen innebära att barnet får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför hemmet. 

Familjehem

Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnet trygghet eller säkerhet. Detta innebär i huvudsak att när situationen i det biologiska hemmet stabiliserats, ska barnet återvända.

Klicka på rubrikerna ovan eller på sidans undermenyer för att läsa mer om de olika uppdragen.