Skip to content
Sök

Föräldrasupporten

Det är inte alltid lätt att vara förälder ...

De flesta ifrågasätter någon gång sin egen roll som förälder eller känner oro över sitt barn. Få saker är viktigare än vår relation med våra barn och ungdomar. Vi vet att det ibland kan vara svårt att orka vara den förälder man vill vara. 

Föräldrasupporten erbjuder dig som förälder eller närstående till barn och ungdomar i åldern 0-18 år coachning och vägledning kring utmaningar i vardagen, även hur du kan bemöta ditt barn eller ungdom i olika situationer under hela uppväxten. Vi erbjuder bland annat enskilda samtal och föräldrakurser.

Du ska känna dig välkommen att vända dig till oss, inget ämne är för litet eller för stort. Det är kostnadsfritt, vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan boka tid hos oss för enskilda samtal. Du är också välkommen att anmäla dig till någon av våra föräldragrupper. Tveka inte att kontakta oss på Föräldrasupporten!

Våra föräldragrupper

ABC

Hösten 2023 och våren 2024 kommer vi att erbjuda ABC-föräldragrupper för föräldrar eller annan närstående till barn 3-12 år.
Läs mer om våra ABC-gruppträffar.

Föräldrasupportens logotyp. Pratbubbla i toner av orange och rosa.Kontakta Föräldrasupporten

Johanna Larsson & Eva Hjerpe
Telefon: 0923-658 00
E-post: foraldrasupporten@kalix.se
E-tjänst: Använd gärna vår e-tjänst för att kontakta oss.

Mer om stöd i föräldraskapet

  • Det är inte alltid lätt att vara förälder ... De flesta ifrågasätter någon gång sin egen roll som förälder eller känner oro över ...

  • Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det AB ...

  • Hej vuxen är gratis digitala föreläsningar för alla vuxna som finns i barn och ungas närhet. Det kommer en ny föreläsning varje må ...

  • Familjevägledare på Familjecentralen träffar föräldrar med barn i åldrarna 0–6 år för rådgivning och vägledning.