Skip to content
Sök

Samarbetssamtal

Då föräldrar lever åtskilda och önskar ett bättre samarbete kring barnets vårdnad, boende och umgänge kan de komma till familjerätten för så kallade samarbetssamtal.

Det innebär samtal där föräldrar, efter en separation under sakkunnig ledning, kan diskutera olika frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och barns umgänge. Målet är att föräldrar ska finna samförståndslösningar när det handlar om barnet, få en bättre förståelse för varandras synpunkter och kunna hantera inbördes konflikter på ett sätt så dessa inte går ut över barnet. Vid en tvist om vårdnad, boende och/eller umgänge i tingsrätt kan föräldrar av tingsrätten hänvisas till familjerätten för samarbetssamtal.

Hur går det till?

Vid samtalen träffas föräldrar tillsammans med två samtalsledare som försöker lotsa er fram till en överenskommelse som är bra för barnen. Syftet med samtalen är att föräldrar ska nå en överenskommelse där barnens behov blir tillgodosedda och respekterade. Samtalen hålls med fokus på barnet och inte på de vuxnas nuvarande eller tidigare relation. I Kalix samarbetar vi med familjerådgivningen där samtal om föräldrarnas relation kan ske och samtal med fokus på samarbete runt barnen sker på familjerätten.

Förberedelse

Räkna med 1-1,5 timme per samtal. Vanligtvis brukar samtalsserierna omfatta tre till fem tillfällen.

Fundera över

  • Vad vill jag förändra?
  • Vad är mitt ansvar?
  • Vilken är den bästa lösningen för vårt barn?

Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal. Samarbetssamtal kan avslutas med att man gör överenskommelser eller skriver juridiskt bindande avtal (för mer information om avtal, läs under Avtal vårdnad, boende, umgänge). En svårighet vid samarbetssamtal kan vara om det förekommit hot eller våld mellan föräldrarna. Samtal kan även då vara möjliga men i någon annan form.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Vår service är avgiftsfri. Vi räknar med att du som ringer bjuder in den andra föräldern då samarbetssamtal förutsätter att ni båda vill delta.

Samarbetssamtal registreras eller journalförs inte. Detta sker endast efter uppdrag från tingsrätten.

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00