Skip to content
Sök

Orosanmälan, misstanke om att barn far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, utan du ska kontakta oss utifrån den oro som du har. I lagtexten uttrycks det som att du ska ha "fått kännedom om". Det räcker alltså med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa.

Sedan blir det vår, Individ- och familjeomsorgens, uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om vi ska inleda en utredning eller inte. Det kan till och med vara så att det är just dina uppgifter som blir den viktiga pusselbiten som vi behöver för att kunna hjälpa ett barn!

Gör orosanmälan som privatperson

Gör orosanmälan som tjänsteperson

När du använder e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation vilket innebär att du inte kan vara anonym. Vill du göra en orosanmälan anonymt måste du lämna in din orosanmälan via papper eller telefon. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn.

Konsultation och rådfrågning

Känns det olustigt att ringa? Känner du dig osäker på vad som kommer att hända?

Du kan alltid ringa till handläggare vid mottagningsgruppen och säga att du vill rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Du kan få svar på frågor om vad som händer om du anmäler.

Kan jag anmäla anonymt?

Ja, som privatperson kan du det.

Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt gäller dig som jobbar inom exempelvis skola, polis och sjukvård.

Du som arbetar inom exempelvis skola, polis och sjukvård har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialnämnden, om du i din verksamhet kommer i kontakt med barn och unga som du misstänker far illa.

Detta enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Personal inom andra myndigheter har lagstadgad anmälningsskyldighet, och kan därför inte vara anonym.

Vad händer med min anmälan?

När en anmälan inkommit till mottagningsgruppen gör vi en så kallad förhandsbedömning.

Förhandsbedömningen innefattar en akut skyddsbedömning inom 24 timmar från ankommen oro. Vidare kontaktas vårdnadshavaren/vårdnadshavarna samt barnet/barnen för att informeras om att oro inkommit till socialnämnden. Kompletterande uppgifter kan inhämtas från den som inlämnat oron/anmälan, dock får inga andra kontakter tas i en förhandsbedömning.

Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till om informationen/anmälan är så pass allvarlig att Individ- och familjeomsorgen måste ta reda på mer information genom att inleda utredning för att erbjuda hjälp och stöd eller för att kunna avsluta förhandsbedömningen utan åtgärd.

Be om hjälp

Hör av dig till mottagningsgruppen för hjälp och stöd!

Barn, ungdomar och föräldrar är välkomna att höra av sig till oss på mottagningsgruppen för att ansöka om olika former av hjälp och stöd. När en ansökan kommer in utredes hur ert behov på bästa sätt kan tillgodoses.

Sekretess

Vad innebär det att mina uppgifter är sekretessbelagda?

Sekretess betyder att om du som förälder tar eller har kontakt med Individ- och familjeomsorgen inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga enligt sekretesslagen. Uppgifter som handlar om enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Handlingar som innehåller sådana uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem.

Kontakt

Nedan hittar du information hur du kontaktar oss på Individ och familjeomsorgen samt blankett för att anmäla misstanke om missförhållanden.

Är det akut, ring 112 efter arbetstid.

Mottagning gällande barn och ungdom

Våra socialsekreterare arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år.

Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
Mobil: 072-246 41 44.
Fax: 0923-656 59.