Skip to content
Sök

Resor, transporter, besök

Har du inte möjlighet att köra bil finns lokaltrafik att åka med. Om du av någon anledning inte kan resa med allmänna kommunikationer har du möjlighet att ansöka om färdtjänst. Du kan även anöka om ledsagning om behov finns.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänsten regleras av färdtjänstlagen och är avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Äldre kvinna i rullstol lyfts in i bil för resa med färdtjänst.

Kalix kommun har överlåtit färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Det betyder att RKM beslutar om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst för dig som är folkbokförd i Kalix.

För korrekt och uppdaterad information angående färdtjänst och riksfärdtjänst besöker du RKM:s hemsida.

Direktlänkar till RKM:s hemsida.

Sjukresor:

Region Norrbotten ger bidrag till sjukresor både till Regionens vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag.

De flesta typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. Färdtjänst får inte användas till läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och vårdcentral, inte heller till sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling.

Boka sjukresa:

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg - kontakta regionens beställningscentral. Telefon: 020- 96 00 96. 
Läs mer om sjukresor på Region Norrbottens webbplats