Skip to content
Sök

Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Människor med psykiska funktionsnedsättningar har rätt till vård, stöd och service utifrån socialtjänstlagen (2001:453), SoL, samt från lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Stöd kan den enskilde få från olika håll. Det kan handla om insatser från kommunen i form av exempelvis boendestöd i ordinär bostad, daglig verksamhet samt kontaktperson eller behandling av regionen. Det kan också handla om insatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller kontakt med föreningar. Det är individuella behov och val som är avgörande för hur stödet eller hjälpen utformas.

Hur får jag hjälpen?

För att din rätt till insatser ska utredas måste det först komma in en anmälan, ansökan eller begäran till kommunens biståndshandläggare. En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp. En ansökan/begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. För att du ska få hjälp och stödinsatser av olika slag via LSS måste du begära insatsen själv eller genom ett juridiskt ombud, exempelvis legal företrädare eller annan med person med fullmakt.

När en ansökan/begäran inkommit om bistånd påbörjar kommunens biståndshandläggare så snart som möjligt att utreda din situation och dina behov. En biståndshandläggare får inte börja utreda ditt behov av hjälp utan att en begäran/ansökan kommit in. Du har full rätt att tacka nej till hjälp.

Vad händer efter anmälan/ansökan/begäran?

Efter att anmälan/ansökan/begäran kommit in tar biståndshandläggaren kontakt med dig för att ta reda på vad du behöver hjälp med och på vilket sätt dina behov kan tillgodoses bäst. Biståndshandläggare gör ibland ett besök hemma hos dig för att ni tillsammans ska komma fram till en bra lösning just för dig.

Ibland överenskommer vi om att du besöker biståndshandläggaren istället. Det går bra att du har med dig någon närstående eller vän på besöken. Under besöken vill biståndshandläggaren få reda på varför du söker hjälp, vad du klarar av på egen hand, vad du behöver hjälp med, hur din vänskapskrets ser ut och i vilken mån dina närstående kan hjälpa till. Ibland kan det bli nödvändigt att få in ett intyg från sjukvården som styrker det behov som finns.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.
Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)