Skip to content
Sök

Korttids- och utredningsenheten

Korttidsenheten Viljan
Korttidsenheten Viljan

Till oss kommer du för korttidsvistelse eller för växelvård/avlastning, som beskrivs utförligare nedan. Vi som tar hand om dig under din vistelse på korttidsenheten är vårdbiträden och undersköterskor. Vi har även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en tillfällig placering där du får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då det inte fungerar att vistas i det egna hemmet.

Syftet med korttidsplatsen kan vara

  • Tid att utreda om du kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller om plats i särskilt boende kan bli aktuellt.
  • Att tillgodose service-, tillsyns- och omvårdnadsbehov under väntan på plats i särskilt boende.
  • Att ge möjlighet att återhämta sig och rehabiliteras efter sjukdom eller skada.
  • Om du har ett omfattande hjälpbehov, det vill säga om du behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt.
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven.

Växelvård/avlastning

Växelvård/avlastning är en tillfällig vistelse på kommunens korttidsplats där du får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då anhöriga som i vanliga fall hjälper till med daglig omsorg behöver vila, åker på semester, sjukhus eller dylikt. Växelvård kan även vara något som är återkommande med jämna mellanrum för att därigenom underlätta för anhöriga att orka hjälpa till i längden.

Vem kan beviljas växelvård/avlastning?

  • Personer som bor i det egna hemmet och har hjälp av anhöriga för att klara sin vardag.
  • Personer som har ett omfattande hjälpbehov, det vill säga om du behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt.
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven.

Kontakt

Åkervägen 12
952 62 Kalix
socialnamnden@kalix.se

Telefontider

Du når oss säkrast efter klockan 10.00.
Enhetschef dagtid: 0923-658 78.
Sjuksköterska dagtid: 070-379 47 74.
Fysioterapeut och arbetsterapeut: 0923-650 00.
Undersköterskor plan 1: 0923-658 58.
Undersköterskor plan 2: 0923-654 59.

Besökstider

Korttidsenheten Viljan tar emot besök klockan 13.30–18.00 varje dag.
Undvik att komma när middagen serveras, klockan 16.00.

Hur ansöker jag?

En ansökan kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

 

Din delaktighet - Din åsikt är viktig för oss

Din delaktighet som brukare och närstående är viktig för oss. Du är en viktig del för att vi ska kunna uppnå en god kvalitet inom våra verksamheter och förbättra vårt arbete. Om du har synpunkter/åsikter på våra verksamheter, tveka inte att dela med dig! Du kan antingen kontakta den verksamhet det gäller direkt eller använda dig av vårt digitala system för synpunktshantering.