Korttidsenheten Viljan
Korttidsenheten Viljan

Till oss kommer du för att få en utredning av dina behov samt eventuell hjälp med att ansöka om lämpliga och tillräckliga insatser enligt socialtjänstlagen. Några av våra brukare har kontinuerligt inplanerade avlastningsperioder.

Korttids- och utredningsenheten Viljan är inget boende utan en tillfällig vistelse på normalt två till fyra veckor, med plats för upp till 20 personer.
På Viljan delar Du, under din vistelse, rum med en annan person. Brukarna som kommer till Viljan kan emellanåt komma på olika överenskomna dagar och tidpunkter på dygnet, därför kan det hända att det på ett rum under en eller några dagar bara vistas en person, detta kan ändras om behovet av platsen uppkommer, det vill säga. Du kan då få dela rum med en annan.

På korttids- och utredningsenheten använder Du dina egna kläder, de bör vara märkta med ditt namn samt tåla maskintvätt, minst 40 grader. 
”Viljan” kan jämställas med hemtjänst, Du betalar ingen hyra för din korttidsvistelse, men debiteras en dygnskostnad för omvårdnad, mat och hygienartiklar enligt fastställd taxa. Till Viljan tar Du även med dig aktuella mediciner för hela din vistelsetid samt medicinlistor och recept samt de hjälpmedel Du behöver så som rollator, käpp, rullstol och så vidare.

Socialnämnden i Kalix har i ett av sina mål angett att;  ”Alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt” med eller utan hemtjänstinsatser, därför försöker vi på Viljan vardagsrehabilitera våra brukare så att om möjligt kan återvända till sitt egna boende. Vi belyser dina behov så allsidigt som möjligt.

Vi som tar hand om dig är vårdbiträden och undersköterskor. Vi har även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kontakt

Telefon

Omvårdnadspersonal

Plan 1: 0923-658 58
Plan 2: 0923-654 59

Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut

0923-650 00

Enhetschef

0923-658 78

E-post

socialnamnden@kalix.se

Besöksadress

Åkervägen 12
952 62 Kalix

Vi träffas säkrast efter klockan 10.00.