Skip to content
Sök

Kalix kvinno- och tjejjour

Kalix kvinno- och tjejjour arbetar för kvinnor, tjejer och barns rättigheter och frigörelse, och mot mäns våld mot kvinnor och deras barn.

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar eller övergrepp?

Vi hjälper dig. Vi utgår från dina behov och önskemål. Vi ger samtalsstöd och råd. Vi kan också följa med som stödperson vid besök hos till exempel polis, advokat, hälsocentral och socialtjänst.

Symbol för Kalix kvinnojour. Två lila händer formar en cirkel..

Vi erbjuder också en fristad för dig som varit tvungen att fly ditt hem. Kvinnojourerna samarbetar så att du som är förföljd kan bo på annan hemlig ort. På kvinnojouren kan du bo kvar tills ett permanent boende är ordnat. Fristaden är också till för dig som har barn.

Du kan välja att vara anonym och ingen registreras. De som är aktiva i jouren skriver under ett tystnadslöfte.

Du har rätt att få beskydd mot en farlig eller våldsam partner och det är din kommun som bär det yttersta ansvaret för att denna rättighet också tillgodoses!

Kontakta Kalix kvinno- och tjejjour!

Telefon dagtid (08.00–17.00)

0923-132 71

Jourtelefon, öppen alla dagar (17.00–22.00)

076-807 67 30

E-post

kalix@roks.se

Facebook

Kalix kvinno- och tjejjour