Kvinnojouren och tjejjouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. Jourens personal kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen. Tjejjouren arbetar för tjejers rättigheter, och jobbar med frågor som våldtäkt, sexualitet och jämställdhet.

De kan ge råd och tips om var du kan vända dig, exempelvis advokat, familjerätt och andra organisationer. Kvinnojouren kan träffa dig för samtal och erbjuda boende under en kortare tid för dig och dina barn.

De som arbetar på kvinnojouren har god förståelse för din situation, och är vana vid att lyssna. Ringer du för att någon annan i din närhet är utsatt för våld, kan du få råd om vad du kan göra för att hjälpa personen.

Du som ringer bestämmer själv om du vill vara anonym eller om du vill tala om ditt namn.
Kvinnojouren har jour dygnet runt.
Tveka inte att ringa på telefon 0923-132 71, 076-807 67 30

ROKS - Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

Tjejjouren

Tjejjouren arbetar för tjejers rättigheter, och jobbar med frågor som våldtäkt, sexualitet och jämställdhet.
Tjejjourens personal finns för dig, lyssnar på dig och tror på dig!

Tjejer kan ringa eller e-posta jourverksamheten.
E-post: kalixtjejjour@live.se