Skip to content
Sök

Case Management

CM-teamet i Kalix bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård, och riktar sig till personer med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk sjukdom - så kallad dubbeldiagnos.

Den samlade erfarenheten av arbetet med personer med missbruksproblematik kombinerat med allvarlig psykisk sjukdom samt komplexa vårdbehov har visat att samtidiga insatser krävs för både beroendeproblematiken och den psykiska sjukdomen. Detta för att den enskilde ska kunna förändra och förbättra sin livssituation. I Kalix arbetar därför socialtjänst och vuxenpsykiatri sida vid sida i en verksamhet avsedd just för att ge stöd och hjälp åt en av de mest utsatta grupperna i samhället.

CM är en förkortning av case management, personerna som arbetar i teamet tituleras som case managers. En case manager har till uppgift att ta ett samlat ansvar för ett begränsat antal individer med tung och komplex problematik, och se till att dessa får det stöd, behandling samt insatser som krävs, för att få en mer fungerande livssituation. Case managerns primära uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för den enskilde. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda utifrån den enskilde individens behov.

I Kalix består CM-teamet av Ulla Lindbäck, Individ- och familjeomsorgen Kalix kommun, Susann Lindberg, Region Norrbotten, Ann-Charlott Christiansen, Individ- och familjeomsorgen Kalix kommun och Karin Sundqvist, Region Norrbotten. Verksamheten håller till på Centralgatan 13.

Kontakta oss!

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta oss:

Ann-Charlotte Christiansen

Case Manager / CM-teamet
Mobil: 073-067 49 48

Susann Lindberg

Case Manager
Telefon: 076-103 18 96

Karin Sundqvist

Case Manager
Telefon: 076-103 18 90

Ulla Lindbäck

Case Manager / CM-teamet
Telefon: 073-067 76 51