Skip to content
Sök

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Det är kommunens biståndshandläggare, med utgångspunkt i lagstiftningen och praxis, som bedömer vilket stöd som du har rätt till. Via länkarna nedan kan du läsa vad lagen säger om din rätt till hjälp och stöd:

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)