Du som har psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Det är kommunens handläggare som bedömer vilket stöd som du har rätt till för att du ska kunna bo, få en meningsfull sysselsättning och fritid i Kalix. Utgångspunkt är lagstiftningen, framför allt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd som du kan få.