Skip to content
Sök

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare förordnad för dig enligt föräldrabalken 11 kap 7 §.

Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, om du ska bli fastighetsmäklare eller advokat, eller du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.