Skip to content
Sök

Öppenvården Freja

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för de insatser som är riktade till invånare i Kalix kommun.

Freja arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenenheten, men vi har även uppdrag från arbetsgivarenheten på Kalix kommun samt från lokala privata företag.

Barn och unga

Exempel på insatser som vi kan erbjuda barn, unga och familjer:

 • Föräldrastödjande samtal.
 • Föräldrastöd i hemmet.
 • Enskilda samtal med ungdomar.
 • Boendestöd och social träning.
 • Motivationsarbete.
 • Behandling av skadligt bruk och beroende av alkohol eller droger.
 • Alkohol- och drogtester.
 • Anhörigsamtal.
 • Medberoendesamtal.

Målet med alla insatser är att stärka klientens egna resurser och ge verktyg som syftar till hjälp till självhjälp. För mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder, klicka på undermenyn.

Vuxna

Till Freja kan du komma för rådgivande samtal utan föregående myndighetsbeslut, s.k. Servicesamtal. Samtalen journalförs inte och vi har självklart sekretess. Rådgivning ges generellt vid beroendeproblematik eller skadligt bruk av alkohol, droger och/eller spel om pengar/gambling. Råd och stöd också till anhöriga/medberoende. Om det vid samtalet visar sig att du har behov av annat eller mer omfattande stöd så hjälper vi dig vidare.

För att begära tid för rådgivande samtal eller höra mer om vad det innebär kan du kontakta någon av öppenvårdens behandlare eller enhetschef via Kalix kommuns växel (0923-650 00), Du kan också skicka e-post till IFO@kalix.se för att nå individ- och familjeomsorgen. 

 • Stödsamtal.
 • Motiverande samtal.
 • Behandling av skadligt bruk och beroende av alkohol eller droger.
 • Alkohol- och drogtester.
 • Anhörigsamtal.
 • Medberoendesamtal.

Målet med insatserna är att stärka den enskildes egna resurser och ge verktyg till ett fungerande liv. För mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder, klicka på undermenyn.

Riktlinjer och lagar

Politiskt antagen riktlinje och lagkrav gällande öppenvårdsinsatser i Kalix kommun. Pdf-dokument, öppnas som ny sida.

Öppenvården Freja på Instagram

Du kan även hitta oss via Instagramkontot @freja.kalixkommun. Där lägger vi ut information och tips från oss på öppenvården som kan vara bra och hjälpsam.

Senast uppdaterad: 2024-01-30 15:01