Skip to content
Sök

Öppenvården Freja

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för de insatser som är riktade till invånare i Kalix kommun.

Freja arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenenheten, men de har även uppdrag från arbetsgivarenheten på Kalix kommun samt från lokala privata företag.

Barn och unga

Exempel på insatser som vi kan erbjuda barn, unga och familjer:

 •  Föräldrastödjande samtal.
 • Föräldrastöd i hemmet.
 • Enskilda samtal med ungdomar.
 • Boendestöd och social träning.
 • Motivationsarbete.
 • Behandling av missbruk och beroende.
 • Till Spelfriheten.
 • Urinprovtagning/salivprov och utandningsprov.
 • Hjälp med att komma bort från kriminalitet.
 • Anhörigsamtal.
 • Medberoendesamtal.


Målet med alla insatser är att stärka klientens egna resurser och ge verktyg som syftar till hjälp till självhjälp. För mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder, se våra undersidor.

Vuxna

Exempel på insatser som vi kan erbjuda vuxna:

 • Stödsamtal.
 • Motiverande samtal.
 • Behandling av missbruk och beroende.
 • Urinprovtagning/salivprov och utandningsprov.
 • Hjälp med att komma bort från kriminalitet.
 • Anhörigsamtal.
 • Medberoendesamtal.
 • Till spelfriheten

Målet med insatserna är att stärka den enskildes egna resurser och ge verktyg till ett fungerande liv. För mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder, klicka på undermenyn.

Öppenvården Freja på Instagram

Du kan även hitta oss via Instagramkontot @freja.kalixkommun. Där lägger vi ut information och tips från oss på öppenvården som kan vara bra och hjälpsam.