Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för de insatser som är riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna. I Kalix är det kommunens öppenvård Freja som arbetar med detta. 

Freja arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenenheten, men de har även uppdrag från arbetsgivarenheten på Kalix kommun samt från lokala privata företag.
Alla uppdrag som kommer från en socialsekreterare är alltid behovsprövade och utgår från den enskildes eller familjens behov eller förutsättningar. Detta betyder att en utredning har gjorts med den enskilde eller familjen för att utreda vilka dessa behov och förutsättningar är.

Barn och unga

Exempel på insatser som vi kan erbjuda barn, unga och familjer är:

 • Föräldrastödjande samtal.
 • Föräldrastöd i hemmet.
 • Enskilda samtal med ungdomar.
 • Boendestöd och social träning.
 • Motivationsarbete
 • Behandling av missbruk och beroende.
 • Urinprovtagning och utandningsprov.
 • Hjälp med att komma bort från kriminalitet.
 • Anhörigsamtal
 • Medberoendesamtal

Målet med alla insatser är att stärka den barnet/den unges eller familjens egna resurser och ge verktyg som syftar till hjälp till självhjälp. För mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder, klicka på undermenyn till höger.

Vuxna

Exempel på insatser som vi kan erbjuda vuxna är:

 • Stödsamtal
 • Motiverande samtal
 • Behandling av missbruk och beroende
 • Antabusdelning
 • Urinprovtagning och utandningsprov.
 • Hjälp med att komma bort från kriminalitet.
 • Anhörigsamtal
 • Medberoendesamtal

Även här är målet med insatser att stärka den enskildes egna resurser och ge verktyg till ett drogfritt liv. Mer detaljerad information om insatser och behandlingsmetoder hittar du via sidmenyn.

Vi som jobbar på Freja

Nu kan du även hitta oss via Instagramkontot @freja.kalixkommun.