Skip to content
Sök

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Om du är i behov av hjälp eller bara rådgivning kan du ta kontakt med handläggare vid individ- och familjeomsorgen som arbetar med att utreda vård- och behandlingsinsatser.

När en anmälan kommer in till individ- och familjeomsorgen, gör socialsekreterarna en bedömning tillsammans med den enskilde om utredning ska inledas eller inte. När den enskilde ansöker om hjälp inleds alltid en utredning. Varje ansökan resulterar i ett bifall eller ett avslag.

Kommunens insatser

Här berättar vi mer om kommunens olika insatser.

Insatser som kommunen kan erbjuda är främst öppenvårdsinsatser via kommunens öppenvård Freja men vid omfattande problematik även vård vid behandlingshem. Oftast är insatserna frivilliga men om en person är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Generella samtal

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- och/eller drogproblem eller problem med spel om pengar? Då har du möjlighet att få hjälp och stöd för medberoende i form av tre generella samtal hos Öppenvården. Kontaktuppgifter till öppenvården via kommunens växel!

Frågor

Har du fler frågor om vilka insatser kommunen har och hur du ansöker är du välkommen att kontakta våra socialsekreterare via kontaktuppgifterna nedan.

Ansök om stöd och hjälp!

Här ansöker du själv om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik.

Ansökan via e-tjänst

Du gör lätt en ansökan om stöd och hjälp för riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik via vår e-tjänst. E-tjänsten ingår i en e-tjänstportal som Kalix kommun har via e-nämnden i Norrbotten.

Ansökan kräver att du legitimerar dig med bank-ID. Du som saknar bank-ID kan ringa handläggare via kommunens växel (0923-650 00) eller uppsöka IFO:s reception för hjälp med ansökan.

Orosanmälan

Här förklarar vi hur du gör en orosanmälan.

Orosanmälan via e-tjänst

Kalix kommun har en e-tjänst för orosanmälan gällande personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende. Den som orosanmälan gäller måste vara 20 år gammal. E-tjänsten ingår i en e-tjänstportal som Kalix kommun har via e-nämnden i Norrbotten.

Gäller det någon under 20 år?

Missbruk och beroende gällande personer under 20 år hänvisas till mottagning barn och unga.

Mottagning gällande barn och ungdom

Våra socialsekreterare arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar angående barn och unga 0–20 år.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, tisdag, torsdag 13.00–16.00.
OBS! Telefontid under sommarveckorna 27–33: 08.30–09.00. 
Telefon: 072-246 41 44.
Fax: 0923-656 59.
E-post: Våra socialsekreterare nås även via kontaktformuläret längre ned på sidan.

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas på individ- och familjeomsorgen skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Du som har haft kontakt med individ- och familjeomsorgen har rätt att ta del av dina handlingar. Alla socialsekreterare vid socialtjänsten har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter

Skadligt bruk och beroende

Våra handläggare jobbar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer över 20 år. Ring kommunens växel 0923-650 00, så kopplas du vidare.

Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, tisdag, torsdag 13.00–16.00.
OBS! Begränsad telefontid 10 juni–18 augusti: Måndag–fredag 08.00–11.30.