Har du eller någon du känner problem med alkohol och droger? Om du är behov av hjälp eller bara rådgivning kan du ta kontakt med vuxengruppen på individ- och familjeomsorgen som arbetar med att utreda vård och behandlingsinsatser för personer över 20 år med missbruks-/beroendeproblematik eller andra sociala svårigheter.

När en anmälan eller ansökan kommer in till individ- och familjeomsorgen, gör socialsekreterarna på vuxengruppen en bedömning tillsammans med den enskilde om utredning ska inledas eller inte. Varje ansökan resulterar i ett bifall eller ett avslag.

Insatser som kommunen kan erbjuda kan vara allt ifrån öppenvårdsinsatser via kommunens öppenvård Freja, eller vård på behandlingshem. Oftast är insatserna frivilliga men om en person är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialnämnden ansökan om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Alla uppgifter som lämnas på individ- och familjeomsorgen skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Du som har haft kontakt med individ- och familjeomsorgen har rätt att ta del av dina handlingar. Alla socialsekreterare på socialtjänsten har tystnadsplikt.

Har du mer frågor om vilka insatser kommunen har och hur du ansöker är du välkommen att kontakta våra socialsekreterare via kontaktuppgifterna nedan.