Skip to content
Sök

Riskbruk, missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Om du är i behov av hjälp eller bara rådgivning kan du ta kontakt med handläggare vid individ- och familjeomsorgen som arbetar med att utreda vård- och behandlingsinsatser.

När en anmälan kommer in till individ- och familjeomsorgen, gör socialsekreterarna en bedömning tillsammans med den enskilde om utredning ska inledas eller inte. När den enskilde ansöker om hjälp inleds alltid en utredning. Varje ansökan resulterar i ett bifall eller ett avslag.

Insatser som kommunen kan erbjuda är främst öppenvårdsinsatser via kommunens öppenvård Freja men vid omfattande problematik även vård vid behandlingshem. Oftast är insatserna frivilliga men om en person är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän eller familjemedlem) har alkohol- och/eller drogproblem eller problem med spel om pengar? Då har du möjlighet att få hjälp och stöd för medberoende i form av tre generella samtal hos Öppenvården. Kontaktuppgifter till öppenvården via kommunens växel!

Alla uppgifter som lämnas på individ- och familjeomsorgen skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Du som har haft kontakt med individ- och familjeomsorgen har rätt att ta del av dina handlingar. Alla socialsekreterare vid socialtjänsten har tystnadsplikt.

Har du mer frågor om vilka insatser kommunen har och hur du ansöker är du välkommen att kontakta våra socialsekreterare via kontaktuppgifterna nedan.

E-tjänst

Kalix kommun har en e-tjänst för Orosanmälan gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende samt personer utsatta för våld gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende samt personer utsatta för våld i Kalix. E-tjänsten har utvecklats genom Norrbottens e-nämnd.

Relaterade länkar

Alkohol och droger

Spelberoende

Mer information

Kontaktuppgifter

Mottagning gällande missbruk och beroende

Våra handläggare jobbar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer över 20 år.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00. 
Mobil: 076-772 49 56

Hanna Henriksson

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 0923-654 00

Anita Larsson

Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.
Telefon: 0923-656 54

Kontakta oss via e-post

Använd det här formuläret om du vill nå individ- och familjeomsorgen via e-post.