Skip to content
Sök

Separation, skilsmässa

Separation eller skilsmässa där barn är inblandade kan leda till en vårdnadstvist, konflikter mellan parterna och/eller en personlig kris när alla praktiska saker som måste åtgärdas i en separation kommer till ytan. I dessa fall finns det hjälp att få.

När ett beslut om separation eller skilsmässa har tagits är det många praktiska beslut som måste tas, speciellt om det finns barn i familjen. 

Det första steget ni måste ta är att lämna in en skilsmässoansökan. Detta gör ni tillsammans via en blankett som ni hittar på Sveriges domstolars hemsida där ni även hittar information vilka steg man måste ta för att påbörja processen. 

Har ni minderåriga barn i familjen är det enligt lag en betänketid på sex månader innan skilsmässoprocessen startas för att ni ska komma fram till att det verkligen är detta steg ni vill ta. För att få stöd och hjälp i er relation kan ni vända er till Kalix kommuns familjerådgivning.

Bild av Anki Kemi

Anki Kemi

Familjerådgivare

Telefon: -
Mobil: 070-215 70 96, Telefontid: Måndag 08.00-08.30 och Torsdag 16.30-17.00