Skip to content
Sök

Daglig verksamhet eller sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.

Daglig verksamhet/sysselsättning får man genom ett beslut enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), och enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Du som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan ansöka om insatsen daglig verksamhet om du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS, det gäller till exempel. personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada som medfört begåvningshandikapp. Har du inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS så kan du ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) istället.

Läs mer på sidan för JUC (Jobb- och utvecklingscenter).