Skip to content
Sök

Akut hjälp

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du själv eller någon anhörig behöver akut hjälp eller är i kris.

Om du befinner dig i fara och behöver akut hjälp ska du i första hand kontakta SOS Alarm 112. Om du har frågor eller vill lämna tips till polisen ska du ringa 114 14.

  • När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren.

  • Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning.

  • Kalix kvinno- och tjejjour arbetar för kvinnor, tjejer och barns rättigheter och frigörelse, och mot mäns våld mot kvinnor och der ...

  • Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av ...

  • Här hittar du som befinner dig i en utsatt situation kontaktuppgifter till diverse nationella organisationer som erbjuder informat ...