Skip to content
Sök

Hyreslägenheter för dig som är 65+

Tallkronan är hyresbostaden med det lilla extra för dig som är 65+. Här finns moderna, fräscha och bekväma lägenheter med närhet till hälsocentral, butiker, friluftsliv, kultur och nöje.

OBS! För tillfället finns inga lediga lägenheter men du kan fortfarande lämna in en intresseanmälan för framtiden via vår e-tjänst Intresseanmälan - Tallkronan.

Tallkronan

Tallkronan erbjuder sedvanliga hyresrätter med bland annat hiss, balkong, parkeringsplatser, tvätt- och diskmaskin, tillgång till gemensamhetslokal och en trivsam utemiljö. En bostad för dig som är 65+, är skriven i Kalix, och söker en boendemiljö med liv och rörelse (inte ett vårdboende) med närhet till hälsocentral, apotek, butiker, sport- och badanläggning samt kultur och nöje. Kopplat till Tallkronan finns en trygghetsvärd. Verksamheten bygger på de boendes engagemang och formas efter deras önskemål och intressen. Aktiviteter anordnas till självkostnadspris för hyresgästerna.

Adress: Gymnasiegatan 14
Storlek: 2 rum och kök om 58,5–79,9 kvadratmeter

Se planritningar för lägenheterna i Tallkronan

Hyresgästen ansvarar själv för hemförsäkring, elavtal, bredband, telefonabonnemang, public service-avgift, att byta glödlampor och rensa avloppen med mera. Det finns också möjlighet att hyra parkeringsplats.

Om du skulle bli sjuk eller skadad och behöver hjälp i hemmet har du samma möjligheter att ansöka om hemtjänst, hemsjukvård, eller att köpa hushållsnära tjänster, som i vilken annan vanlig bostad som helst. Behöver du ett trygghetslarm ansöker du om detta hos Kalix kommun. Den dag du har ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänstinsatser, hemsjukvård, trygghetslarm eller hushållsnära tjänster är det dags att ansöka om och flytta vidare, exempelvis till ett särskilt boende.

Målgruppen är äldre medborgare (65+) i kommunen. Följande kriterier gäller för att få hyra lägenhet på Tallkronan, antagna av Socialnämnden den 2019-04-10.

Generella kriterier

  • Hyresgästen på Tallkronan ska vara 65 år eller äldre och inte ha känd missbruksproblematik.
    Åtminstone en av er som ska bo i lägenheten måste ha fyllt 65 år. Samma regler gäller för en eventuell andrahandshyresgäst eller vid överlåtelse, det vill säga att den som ska bo i lägenheten måste ha fyllt 65 år.
  • Hyresgästens vård- och omsorgsbehov ska kunna tillfredsställas med hjälp av hemtjänstinsatser.

Personliga kriterier

  • Ensamhet, otrygghet, oro och isolering.
  • Personer som av särskilda anledningar inte kan bo kvar i sin privata bostad, och har behov som inte går att tillfredsställa på andra sätt. Exempelvis om uppvärmning av hus sker via fysiskt arbete eller om rinnande vatten saknas, och den enskilda inte längre kan tillgodose dessa behov själv.

Trygghetsvärd ger nya möjligheter

Trygghetsvärden erbjuder också aktiviteter med utgångspunkt i de boendes önskemål och engagemang ofta i samarbete med föreningar, organisationer med flera. Aktiviteterna anpassas utifrån hyresgästernas intressen och förmågor så att de ska fungera både för den enskilde och för gruppen som helhet. Deltagande i aktiviteterna sker till självkostnadspris. Målet är att förebygga ensamhet och isolering samt bidra till en meningsfull vardag.

Trygghetsvärden skapar trygghet och trivsel, fungerar som en inspiratör och möjliggörare och ser till och tar vara på hyresgästernas intressen, idéer och förmågor. Trygghetsvärdens roll är att:

  • Bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter, möten och gemenskap
  • Erbjuda stimulans och innehåll i vardagen
  • Främja hälsa och fysiska aktiviteter
  • Samverka med ideella organisationer

Trygghetsvärden fungerar som en mellanhand och kan ge stöd, råd och information som till exempel kontaktuppgifter till vårdgivare, föreningar, vaktmästare, hälso- och sjukvårdskontakter, socialtjänsten med flera. Till trygghetsvärden kan man vända sig om man har frågor eller funderingar som rör ens boende eller sin vardag i allmänhet.

Trygghetsvärden håller också månadsmöten med hyresgästerna för att få ta del av deras synpunkter och idéer och i dialog planera kommande aktiviteter tillsammans.

Trygghetsvärden är inte en följeslagare till butik, apotek, läkare, fotvård och liknande men kan vara behjälplig med kontaktuppgifter till Fixaren och Ledsagaren. Trygghetsvärden tjänstgör helgfria vardagar under dagtid. Trygghetsvärden har inte som uppgift att hjälpa hyresgästerna i deras personliga omvårdnad eller omsorg, detta ombesörjs av hemtjänst och/eller hemsjukvård efter biståndsbeslut.

Kontakt och ansökan

Områdeschef, Kalix Kommun: 0923-650 00 (växel).
E-post: socialnamnden@kalix.se

Bild av Annica Karlsson Johansson

Annica Karlsson Johansson

Trygghetsvärd & anhörigstöd

Anhörigstödjaren nås måndagar–fredagar klockan 08.00–12.00 eller via socialnämnden@kalix.se  

Telefon: 0923-659 71
Mobil: 072-241 03 35

Aktuellt från vår Facebooksida

Bilder från Tallkronan