Skip to content
Sök

Familj, barn och ungdom

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras hälsa och fortsatta utveckling. Det är viktigt att ha goda relationer till föräldrar, kamrater och att ha fritidsintressen.

Kalix socialförvaltning erbjuder råd och stöd i olika former till barn, unga för att trygga deras uppväxtförhållanden.

Par som problem i sin relation erbjuds att gå i familjerådgivning. Det finns även olika former av stöd gällande vårdnad, boende, umgänge man kan få i samband med skilsmässa när barn är inblandade.
Mer information om vilket stöd du kan få hittar du till höger.

  • Malin Åberg är trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun, i samverkan med Polisen Östra Norrbotten vill hon nu sprida k ...

  • Det är inte alltid lätt att vara förälder ...

  • Har du plats i hem och hjärta? Kalix socialförvaltning söker kontinuerligt kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

  • Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa fö ...

  • Här hittar du information om vilket stöd du som barn eller ungdom kan få hos Kalix kommun. Du hittar även kontaktuppgifter till vå ...

  • Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. På dessa sidor kan du läsa om soc ...