Skip to content
Sök

Familj, barn och ungdom

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras hälsa och fortsatta utveckling. Det är viktigt att ha goda relationer till föräldrar, kamrater och att ha fritidsintressen.

Kalix socialförvaltning erbjuder råd och stöd i olika former till barn, unga för att trygga deras uppväxtförhållanden.

Par som problem i sin relation erbjuds att gå i familjerådgivning. Det finns även olika former av stöd gällande vårdnad, boende, umgänge man kan få i samband med skilsmässa när barn är inblandade.
Mer information om vilket stöd du kan få hittar du till höger.