Skip to content
Sök

Invandring och integration

Kalix kommun har en överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande.

On länsstyrelsernas web portal informationomsverige.se you will find information about Sweden in ten different languages, hopefully yours is among them. The portal is co-funded by The European Refugee Fund​.

New in Sweden - Movies

Skatteverket has published six short movies about the actual process of moving to Sweden. These are available in six languages: Swedish, English, Arabic, Farsi, Somali and Tigrinya. There is also written information in a good number of other languages.

  • Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering av flyktingar i Sverige. I samverkan med kommunerna har Arbetsförmedlingen fördelat oli ...

  • Här hittar du kontaktuppgifter till olika invandrarföreningar i Kalix.

  • Arbetsspråket inom kommunens integrationsverksamhet är svenska, vid behov och vid myndighetsbesök bokas tolk. Närvarotolk anlit...

  • Sverige har under många år varit positivt inställt till att ta emot människor som sökt skydd undan krig och förtryck. Ansvarsförde ...

  • Skolverket har på sin hemsida samlat information på sex olika utländska språk - The education agency Skolverket has gathered infor ...