Här hittar du information om vilket stöd du som barn eller ungdom kan få hos Kalix kommun. Du hittar även kontaktuppgifter till vår ungdomsmottagning och information om vad de jobbar med.