Skip to content
Sök

Personlig assistans

Personlig assistans kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder, med omfattande behov av dagligt stöd för att klara grundläggande behov.

Det kan handla hjälp med att sköta personlig hygien, inta måltider, andas, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Dessutom ska den hjälp som den sökande är i behov av vara av en viss personlig karaktär.

Insatsen kan begäras enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om vilket individuellt stöd den enskilde har rätt till.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov i mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om – och betalar ut – assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för de 20 första timmarna varje vecka.
↳Läs mer om assistansersättningen på Försäkringskassans hemsida.

Hur begär jag personlig assistans?

För att din rätt till insats ska utredas måste du begära om insatsen själv eller genom ett juridiskt ombud, exempelvis legal företrädare eller annan med person med fullmakt. Begäran om personlig assistans gör du antingen hos biståndshandläggare vid Kalix kommun eller direkt hos Försäkringskassan.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

 

Din delaktighet - Din åsikt är viktig för oss

Vi är måna om din delaktighet som brukare och närstående. Du är en viktig del för att vi ska kunna uppnå en god kvalitet inom våra verksamheter och förbättra vårt arbete. Om du har synpunkter/åsikter på våra verksamheter, tveka inte att dela med dig! Du kan antingen kontakta den verksamhet det gäller direkt eller använda dig av vårt digitala system för synpunktshantering.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)